Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU (5. díl)

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU (5. díl)

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Takové skončení pracovního poměru je pro zaměstnance i zaměstnavatele nejjednodušší, protože oběma poskytuje větší volnost. Zaměstnanec může ukončit práci když zjistí, že mu nevyhovuje, nesedí kolektiv, náplň nesplňuje jeho očekávání a podobně. Zaměstnavatel se může zaměstnance „zbavit“ pokud zjistí, že neplní nebo nezvládá zadané úkoly a podobně. Drobná omezení však najdeme i zde.

Výhoda pro obě strany

Očekávání a realita se nemusí vždy potkat. A je jedno, jestli jsme na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zkušební doba je oblíbené ujednání, které je uzavíráno (nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce), aby bylo umožněné oběma stranám zjistit, že jsou si vzájemně přínosem. Zaměstnanci, aby měl prostor seznámit se s pracovištěm, zaučit se atd., zaměstnavateli, aby měl možnost zjistit, že je pro nabízené místo nový pracovník tím pravým kandidátem.

Zkušební dobu ošetřuje § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Sjednání není povinné, ale pokud se zkušební doba sjedná, má svá pravidla:

  1. nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru (u vedoucího pracovníka se jedná o 6 měsíců)
  2. sjednaná doba se nemůže dodatečně prodlužovat (vyjma celodenních překážek v práci, o které se doba prodlužuje)
  3. zkušební doba nesmí být delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru
  4. zkušební doba musí být sjednána písemně (jako součást pracovní smlouvy nebo zvlášť)

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušit pracovní poměr je možné z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Platí to pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Forma

§ 66 zákoníku práce vyžaduje písemnou formu ukončení a pracovní poměr pak skončí dnem doručením nebo jiným dnem, pokud je uvedeno v ukončení. Nejedná se ale o výpověď ani dohodu, jedná se vždy o „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době“.

VZOR ze strany zaměstnance zde

Omezení

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Ukončení tak může obdržet až od 15. dne pracovní neschopnosti, jinak se jedná o neplatnost. V případě, že nemoc bude trvat méně než zmíněné dva týdny, bude o tuto dobu zkušební doba také prodloužena.

foto / archiv LNRNapište nám...