Proplatí mi zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku?

Proplatí mi zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku?

Vstupní lékařská prohlídka? A k čemu? Také vás to napadlo, když vás před nástupem do zaměstnání posílal zaměstnavatel ne lékařskou prohlídku? Je to vůbec povinné? A k čemu to je? A především – co platba? Proplatí mi zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku?

Zjištění zdravotní způsobilosti

Cílem vstupní lékařské prohlídky při nástupu do zaměstnání je odborně zjistit, zda žadatel o zaměstnání má zdravotní způsobilost k výkonu konkrétní pracovní činnosti. Vstupní lékařskou prohlídku v tuto chvíli upravuje § 59 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jak dlouho bude vstupní prohlídka povinná, je v rukou zákonodárců. Nedávno (k 1.1.2023) byla zrušena povinná periodická pracovnělékařská prohlídka u nerizikových profesí.

Povinnost vstupní prohlídky

Vstupní prohlídka je ale stále v platnosti a je povinná. Může ji provést poskytovatel pracovnělékařské služby, který má uzavřenou písemnou smlouvu se zaměstnavatelem, v řadě případů pak běžně i praktický lékař uchazeče o zaměstnání.

Kdy jít na vstupní prohlídku

Povinnost jít na prohlídku vzniká ve chvíli, kdy zaměstnanec uzavírá se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. U dohod pak platí, že je prohlídka povinná jen v případě, že bude docházet k pracím, které jsou kvalifikované jako rizikové. Nebo ještě v případě, že to zaměstnavatel vyžaduje – není si například úplně jistý zdravotní způsobilostí uchazeče.

Kategorizaci prací upřesňuje zákon o ochraně veřejného zdraví a související vyhláška (vyhláška č. 432/2003 Sb.).

 

KATEGORIZACE PRACÍ
1.      kategorienepříznivý vliv na zdraví je velmi nepravděpodobný (klasicky většina administrativních prací)
2.      kategorienepříznivý vliv na zdraví je ve výjimečných případech (příkladně u zdravotně citlivějších jedinců, jinak v nich nejsou překračovány hygienické limity)
3.      kategorietyp práce, u které jsou trvale překračovány hygienické limity (zároveň se nelze za pomoci technických opatření dostat pod stanovenou úroveň hygienických limitů, často jde o riziko výskytu nemocí z povolání)
4.      kategorietyp práce, u kterého hrozí vysoké riziko poškození zdraví

Pozn. Pro služební poměr platí povinnost prohlídky před začátkem výkonu práce vždy.

Úhrada vstupní lékařské prohlídky

V současné době platí (podle zákona č. 202/2017 Sb.), že je možné nechat si poplatek za prohlídku zaměstnavatelem proplatit. Takže platí, že ano, proplatí mi zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku.

Konkrétně:

    • 59 odst. 2: Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Takže přesněji: Prohlídku je nutné mít za sebou PŘEDTÍM než pro zaměstnavatele začnete skutečně pracovat. Současně ale nemusíte ji mít ještě před tím, než s ním podepíšete pracovní smlouvu. Tedy třeba můžete smlouvu podepsat a nastoupit až za 15 dní a mezitím si prohlídku vyřídit.

Pokud vás neprohlíží váš praktik

Poskytovatel pracovnělékařské péče, pokud není současně vaším praktickým lékařem, hodnotí váš zdravotní stav odborným vyšetřením. K posouzení si obvykle vyžádá výpis z dokumentace od vašeho praktika. Poplatek zaměstnavatel uhradí, pokud se zaměstnancem pracovněprávní vztah uzavře.

TÉMA: Z pohledu zaměstnavatele předvídejte a předcházejte – škoda na svěřeném firemním majetku

foto / archiv LNR


Napište nám...