Čestné prohlášení jako prohlášení o bezdlužnosti

Čestné prohlášení jako prohlášení o bezdlužnosti

Potvrzení o bezdlužnosti je obvykle dokument, který na žádost vystavuje konkrétní úřad nebo instituce a který stvrzuje, že ke dni žádosti nemá subjekt za institucí nezaplacené závazky. Bezdlužnost je často vyžadována pro účely výběrových řízení, účasti na veřejných zakázkách, k získání dotací a podobně. V některých případech lze nahradit i čestným prohlášením o bezdlužnosti. Čestné prohlášení jako prohlášení o bezdlužnosti.

 

TÉMA
Tématu bezdlužnosti jsme se již věnovali v tomto článku: Jak si potvrdit bezdlužnost

Čestné prohlášení jako prohlášení o bezdlužnosti

Čestné prohlášení je dokument, který vystavuje fyzická nebo právnická osoba a prohlašuje v něm, že vůči konkrétním subjektům nemá nezaplacené závazky. Jeho vzor jako příklad najdete zde.

Co ve chvíli, kdy prohlašující osoba uvede úmyslně nepravdivé údaje? Hrozí jí něco?

Nepravdivé údaje mohou mít vliv na spoustu věcí. Například že vám bude vyměřena pokuta, budete muset vrátit výhody, které jste díky němu dostali, že po vás bude vymáhána škoda, náklady a mnoho dalšího.

Mimo to samozřejmě takové jednání řeší i zákon. Například zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

    1. uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,..

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

    1. uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,..