Jak si potvrdit bezdlužnost

Jak si potvrdit bezdlužnost

Řadu fyzických nebo právnických osob čeká jednou za čas nutnost prokázat svou bezdlužnost. Potvrzení o bezdlužnosti vyžaduje mnoho úřadů a institucí, je častým předpokladem pro získání dotací, úvěrů a podobně. Ve většině případů nesmí být navíc starší než 30 dní. Jak bezdlužnost získat a které instituce ji vystaví?

Co je to bezdlužnost

Nejběžněji se bezdlužnost prokazuje potvrzeními orgánů Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny. Jedná se o dokument, který konstatuje, že k danému datu nemáte za těmito institucemi žádné nedoplatky, dluhy.


Čestné prohlášení jako prohlášení o bezdlužnosti – včetně VZORU


Finanční správa

Podat žádost o potvrzení bezdlužnosti je možné online pomocí formuláře: Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR. Celkem jednoduchý intuitivní formulář vyplníte za několik minut. Formulář je nutné podepsat a odeslat (je možno i vytisknout a odeslat).

Celní správa

Obdobným způsobem můžete o potvrzení požádat Celní správu ČR, která vystavuje doklad o bezdlužnosti v oblasti správy daní, cel a poplatků. Pro tuto žádost není předepsaný formulář, ale pouze doporučený, který najdete zde. Opět lze vytisknout a poslat poštou nebo datovou schránkou.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ nebo ČSSZ)

Žádost o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti lze podat online.

Zdravotní pojišťovna

Potvrzení pro fyzické osoby je možné zajistit obratem na pobočce pojišťovny i bez vyplněného formuláře (stačí zdravotní průkaz), pro právnické osoby je pak běžná emailová služba nebo datová schránka. Není nutný formulář, pouze zřejmé označení oč se žádá a kdo žádá.

       • 111 – VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz
       • 201 – VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna www.vozp.cz
       • 205 – ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna www.cpzp.cz
       • 207 – OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví www.ozp.cz
       • 209 – ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda www.zpskoda.cz
       • 211 – ZPMV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky www. zpmvcr.cz
       • 213 – RBP Revírní bratrská pokladna www.rbp213.cz

Bezdlužnost a poplatky

Finanční správa a Celní správa vydává většinou potvrzení až po úhradě správního poplatku. Ten může být v některých případech prominut, třeba jako v době coronavirové epidemie.


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

ZPŮSOBY UKONČENÍ PACOVNÍHO POMĚRU


úvodní foto / archiv LNR