Co je franšíza a co tento druh podnikání obnáší?

Co je franšíza a co tento druh podnikání obnáší?

Přemýšlíte nad vlastním podnikáním? A nevíte ještě, kterým směrem se dát? Začít úplně od nuly nebo najít jiné řešení – například pokračovat v již ověřeném způsobu podnikání po někom jiném? A nemyslíme zrovna odkoupení firmy nebo její převzetí po jiné generaci. Existuje totiž i další možnost – slyšeli jste o franšíze? Co je franšíza a co tento druh podnikání obnáší?

Typická franšíza

Ještě jste se s pojmem franšíza nesetkali? Nevíte, co to je? Ještě před tím, než pojem pečlivě rozebereme, zeptáme se – znáte McDonald’s? Určitě ano. No a například McDonald’s a jeho pobočky fungují na principu franšízy.

V samé podstatě je franšíza vztah, a to mezi poskytovatelem franšízy a jeho franšízantem. Poskytovatel uděluji nabyvateli licenci na své obchodní jméno a také na svůj způsob fungování podnikání. Nabyvatel tak v rámci tohoto obchodu (licence je za poplatek) souhlasí s podmínkami dle licence.

Franšízor nadále obvykle poskytuje nabyvateli podporu, někdy provádí i kontrolu – především v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví a ochranou značky.

Platby za franšízu

  • Jednorázový vstupní poplatek
  • Pokračující licenční poplatek (používání jména a metod)

Jedná se tedy o vztah mezi dvěma osobami franšízorem (osobou nebo společností, která má a pronajímá práva na obchodní jméno a celý systém) a franšízantem (osobou, která je zakoupí a dále podniká).

Vstupní poplatek se vyplácí při podpisu smlouvy – zahrnuje používání jména, systému, někdy i školení, postupy, manuály atd. Je ovšem bez vybavení nábytku i samotné nemovitosti, kde se bude provozovat podnikání.

Dalším poplatkem jsou poplatky licenční, nebo například procenta z tržeb, blíže definované ve franšízové smlouvě.

V rámci franšízových řetězců se navíc i na nějaký obecný účet skládají poplatky na reklamy, které jsou pak použity na národní nebo regionální úrovni k propagaci.

Jaká je další role poskytovatele franšízy

Poskytovatel má pak většinou jen velmi malou roli v dalším fungování podniku, rozhodně menší než nabyvatel, který se tak stává nezávislým provozovatelem. A to v takovém měřítku, že sám najímá zaměstnance, plánuje a stanovuje pracovní standardy, to vše bez zásahu poskytovatele. Povinností je držet metody, případně vzhled značky, pracovní oblečení (uniformy) atd. Jde vlastně o sdílení značky. Poskytovatel rozšiřuje své podnikání, aniž by do něj musel investovat. Nabyvatel tak používá osvědčený model, což už samo o sobě předpokládá úspěšnost a je to proto tolik oblíbený model, jak začít podnikat.

Výhody franšízy

Hlavní výhodou je především snížení rizika, které se běžně při podnikání podstupuje. Franšízy mají schopnost rychlého rozběhu a tím pádem i rychlejší ziskovosti. Spolu s franšízou se předává i manažerské know-how. Další výhodou je, že se často dostanete k lepší nabídce za dodávky, protože je možné nakupovat centrálně ve velkém a tím ušetřit. Dalším kladem je to, že zákazníci už předem vědí, do čeho jdou. Jste tak prostě lépe a rychleji rozpoznatelní. S tím jsou ovšem spojená i jejich očekávání – tedy, že kvalita produktu nebo služby na jednom místě bude stejná i na jiném místě.

Omezující ustanovení nebo omezující smlouvy

Nabyvatel má jasně daná pravidla, co může dělat. A také často pravidla, co určitě dělat nemá. Nemůže například provozovat jiný podobný podnik, který by mohl být konkurencí. Některé podmínky mohou franšízanta omezovat i po skončení vztahu.

Samozřejmostí je přísné zachovávání obchodního tajemství.

Výběr vhodné obchodní franšízy by měl zohledňovat vaše zájmy, dovednosti i cíle. Na trhu existuje celkem široká nabídka franšíz, do kterých byste se mohli zapojit.

TIP na článek: Co je obchodní model B2B a model B2C