Kdy není třeba platit daň z příjmů a mít příjem bez živnosti?

Kdy není třeba platit daň z příjmů a mít příjem bez živnosti?

Chcete prodávat produkty vlastní výroby jednou za rok na jarmarku, nebo třeba půjčit vozík k autu za úplatu, zbavit se prodejem přemíry plodů na zahradě nebo si třeba nechat zaplatit za pomoc se stěhováním? Pak nemusíte zakládat živnost. A taky třeba nemusíte platit daň. Kdy není třeba platit daň z příjmů a mít příjem bez živnosti?

Příležitostné příjmy

Na takovou situaci myslí platná legislativa pod pojmem příležitostné příjmy. Jedná se především o:

  • příležitostnou činnost,
  • nájem movité věci,
  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem.

TÉMA: Co je to příležitostný příjem bez živnosti

Příležitostný je jednorázový nebo občasný

Zásadní podmínkou je to, že se jedná o příjem výjimečný, který se pravidelně neopakuje. V takovém případě si nemusíte zakládat živnost a můžete být třeba jinak běžným zaměstnancem.

Limit pro daňové přiznání

Samozřejmě se nejedná o situaci, kdy nedaníte nikdy. Limitem je to, že celkový příjem během roku bude do 30 000 Kč. Pokud je váš příjem vyšší, je nutné jej zdanit.

Co limit 30 000 a živnostenské oprávnění?

Platí stejné podmínky také v případě, že živnostenské oprávnění máte? Tedy, že si vyděláte pod 30 000? Ne. V případě živnosti nelze uplatnit příležitostný příjem, a to ani když je OSVČ jako vedlejší činnost k zaměstnání.

Ovšem současně platí, že ani OSVČ nemusí danit vždy. Nedaní pod příjem 50 000 Kč.

Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 38g:

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

ČTĚTE: Jak a kdy na daňové přiznání v roce 2024

 foto / archiv LNR