Co je to Euroklíč a kdo jej může získat?

Co je to Euroklíč a kdo jej může získat?

Mít zdravotní postižení, omezení nebo nějakou komplikovanou nemoc, je nesmírnou náročnou životní situací. Je s tím spojena i řada omezení týkajících se úplně běžných lidských potřeb. A s tím se alespoň částečně snaží pomáhat projekt Euroklíč, který zpřístupňuje těmto osobám určitá místa a usnadňuje jejich využití. Co je to Euroklíč a kdo jej může získat?

Uzamčené toalety

Napadlo vás také někdy, jak to asi osoby se zdravotním omezením řeší na veřejných toaletách? Třeba v nákupním centru? Protože pokud jste někdy čekali ve frontě a řekli si, že využijete toaletu pro osoby se zdravotním omezením, mohli jste zjistit, že je zamčená. A uvnitř nikdo nebyl. Jak to tedy takový člověk dělá, kde shání klíč, koho musí o otevření prostor požádat?

Cílem je co největší samostatnost

Samozřejmostí je možnost požádat personál centra a vyžádat si vstup. Ale snadnější záležitostí je jednoznačně si dveře sám odemknout. A přesně na toto míří projekt Euroklíč.

Co je to Euroklíč a kdo jej může získat?

Co je to Euroklíč?

Euroklíč je mezinárodní projekt a současně skutečný předmět, tedy skutečný klíč. Jedná se o klíč, která má vlastní účel a slouží přímo k odemykání míst, která jsou vybavena eurozámky. Důraz je tedy kladen na slovo euro, které značí využitelnost klíče v zemích v rámci Evropské unie, ale mimo to i v několika dalších zemích, dokonce i v některých v USA.

Kde je možné Euroklíč využít?

  • K otevření WC, a to například na úřadech, na nádražích, v knihovnách, na čerpacích stanicích, obchodních centrech apod.,
  • zprovoznění výtahů a plošin,
  • a na dalších podobných zařízeních, které jsou vybaveny eurozámky.

Pro koho je Euroklíč určen

  • Osoby se zdravotním průkazem TP, ZTP, ZTP/P,
  • osoby, které ze zákona nemají nárok na průkaz OZP, ale vyžadující speciální hygienické prostředí (diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidi s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, také s nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a poruchami autistického spektra,
  • ve specifických případech i jiné osoby.

Proč vlastně Euroklíč vznikl

Cílem celého projektu je zajištění lepších podmínek pro cílové skupiny, a to v případě cestování, nákupů nebo využívání dalších služeb. Důležité je zajištění co nejkomfortnějších služeb pro jejich pohyb a zajištění základních potřeb. Včetně odpovídajících prostorů, vybavení a hygienického zázemí.

Taková místa je pak třeba uzavírat tak, aby opravdu sloužila osobám potřebným a nebyla využívána nebo zneužívána nepovolanými osobami.

Jak Euroklíč získat

O Euroklíč může požádat každý, kdo patří do některé z uvedených skupin. Místa, kde o klíč zažádat a kde si jej vyzvednout jsou v každém kraji, konkrétní místo si můžete zvolit podle svého uvážení. Seznam najdete na webu euroklic.cz.

K vyřízení žádosti budete potřebovat:

  • občanský průkaz,
  • průkaz osoby se zdravotním pojištěním,
  • pokud průkaz nemáte vyplníte prohlášení, popřípadě doložíte lékařskou zprávu.

Cena Euroklíče

Euroklíč je zdarma, protože je dotován dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, s podporou Ministerstva dopravy ČR a krajských samospráv.

Jak zjistit místa, kde lze klíč použít?

Tato místa by měla být zřetelně označena. Současně je možné využít aplikaci (do mobilního telefonu) Euroklíčenka, kde je seznam míst uveden.

POZOR
Euroklíč je nepřenosný a může jej využívat jen osoba, které byl vydán.

foto / archiv LNR