Dobropis jako opravný daňový doklad

Dobropis jako opravný daňový doklad

Co dělat, když vystavíte fakturu a obchod nakonec neproběhne? Nebo dojde k vrácení zboží či jeho. Pokud jste podnikatel, tak to nemůžete jen tak přejít. Je potřeba to vyřešit i „papírově“. V takovém případě je proto třeba do účetnictví vložit doklad, který tuto situaci narovná. Doklad, který situaci opraví na skutečný stav. Proto funguje dobropis jako opravný daňový doklad.

Opravný doklad – ve chvíli, když nejste plátce DPH.

Opravný daňový doklad – ve chvíli, když jste plátce DPH.

Plátce DPH vždy vystavuje opravný daňový doklad

Je to důležité pro opravu základu daně, ke které může dojít:

 • Po dni uskutečnitelného zdanitelného plnění (zboží bylo dodáno),
 • po přiznání daně z přijaté úhrady (typicky přijatá záloha, platba).

Kdy lze vystavit dobropis

Podmínky pro vystavění dobropisu vyplývají ze zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.)

K vystavení dobropisu může dojít,

 • Když se zboží nedodá,
 • dojde k zrušení části nebo celé objednávky,
 • když se zboží vrací například po domluvě nebo v rámci reklamace,
 • případně i při změně ceny (snížení), která nastane po vzniku daňové povinnosti apod.

Náležitosti dobropisu

 • označení stran, kterých se týká, tedy obdobně jako na faktuře, včetně uvedení IČ a DIČ,
 • číslo původní faktury,
 • číslo dobropisu,
 • den uskutečnění zdanitelného plnění,
 • vhodně také důvod opravy,
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou,
 • rozdíl mezi daněmi (používá se sazba daně platná v době vzniku daňové povinnosti).

Je nějaký termín na vystavení dobropisu?

Podle zákona by měl být dobropis vystaven do 15 dnů ode dne, kdy jste zjistili důvod, proč nějakou opravu řešit.