Jak funguje insolvenční rejstřík?

Jak funguje insolvenční rejstřík?

Chcete půjčit neznámé osobě peníze, nebo si od ní něco koupit, začít obchodní vztah a podobně? Pak byste ji měli co nejlépe prověřit, abyste v budoucnu neřešili různé nepříjemnosti. Nejen pro podnikatele, ale také pro věřitele, insolvenční správce, zaměstnance nebo pro samotné dlužníky existuje praktický nástroj, který obsahuje informace o insolvenčních řízeních. Jak funguje insolvenční rejstřík?

Co je insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupná databáze, která v sobě zahrnuje mimo jiné informace o skončených a probíhajících insolvenčních řízeních. Lze tak poměrně snadno zjistit, jestli je s vaším obchodním partnerem vedeno řízení, případně také důvod jeho zahájení a aktuální průběh.

Co je insolvenční řízení

Jedná se o soudní řízení, které má za cíl řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a s tím související uspořádání majetkových vztahů s jeho věřiteli. V insolvenčním řízení pak věřitelé přihlašují své pohledávky, jež jsou pak uspokojovány poměrným způsobem z majetku dlužníka /z výnosu podniku / či splátkového kalendáře.

 • Zpeněžení majetku – konkurs.
 • Úhrada u výnosu – reorganizace.
 • Splátky (podnikajících i nepodnikajících fyzických osob) – oddlužení.

Jak funguje insolvenční rejstřík?

Jedná se o online databázi, která obsahuje jednoduchý vyhledávací formulář. Je určený pro širokou veřejnost. Vyhledávat je možné podle jména případného dlužníka, podle názvu subjektu, jeho IČ, rodného čísla, data narození. Vyhledat je možné i konkrétní řízení dle spisové značky. K dostupnosti informací vám tak prakticky stačí znát jméno nebo název subjektu. Formulář je nabízí současně více možností, které můžete vyplnit, ale není to nutné.

TÉMA: Kde hledat základní informace o firmách a podnikatelích? | ARES

Jaké informace insolvenční rejstřík nabízí

Pokud je na vámi prověřovanou osobu vedeno řízení, můžete otevřít její spis. Zjistíte zde:

 • podání a usnesení,
 • spisovou značku,
 • soud, u něhož je řízení vedeno,
 • identifikaci dlužníka,
 • insolvenčního správce,
 • podklady k řízení.

Samotný spis je pak členěn následovně:

 • oddíl A – řízení do úpadku,
 • oddíl B – řízení po úpadku,
 • oddíl C – incidenční spory,
 • oddíl D – ostatní,
 • oddíl P přihlášky.

Pravděpodobně nejvíc vás pak bude zajímat rozsah řízení a také jeho důvod. Rejstřík tak využijete i v případě, že se sami chcete přihlásit se svou pohledávkou. Najít zde proto můžete informaci o tom, kdy byl úpadek dlužníka zajištěn a do kdy je možné podat přihlášku.

V insolvenčním rejstříku vyhledáte dlužníky, proti bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona. Správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Co dále najdete na portálu rejstříku?

 • Seznam insolvenčních správců,
 • evidenci o cizozemských rozhodnutích,
 • formuláře,
  • vzor návrhu na povolení oddlužení,
  • vzor přihlášky pohledávky věřitele,
  • vzor návrhu na mimořádné moratorium,
  • vzor zprávy o plnění oddlužení pro insolvenčního správce apod.

Fikce doručení zveřejněním v rejstříku

Jedná se o zákonem založenou fikci, která prakticky znamená to, že rozhodnutí soudu nebo nějaké jiné podání je doručeno adresátu rozhodnutí či podání již dnem jeho zveřejnění v rejstříku. Proto je na věřitelích hlídat si stav dlužníků. Soud nemá další povinnost případné věřitele zvlášť informovat.

Doba evidence insolvenčních řízení

Insolvenční rejstřík obsahuje všechna pobíhající insolvenční řízení. Ukončená řízení se pak evidují dalších 5 let od ukončení. Výmaz pak probíhá automaticky po uplynutí této doby.

foto / archiv LNR