Na kybernetickou bezpečnost je třeba dbát i na home office

Na kybernetickou bezpečnost je třeba dbát i na home office

Mít dostatečně silný antivir je samozřejmě důležité. Zabráníte tomu, aby byl váš počítač, soubory a programy v něm napadeny a zneužity. A proto je pravděpodobné, že vhodným antivirovým programem je zabezpečena IT technika většiny firem a domácností. Je to ale všechno, nelze zajistit IT bezpečnost víc? Zvlášť když třeba umožníte svým zaměstnancům práci na home office?

Denně se pracuje s řadou důležitých a citlivých dat

Elektronické zpracování nejrůznějších dat je samozřejmou součástí dnešního života. Zpracovávají se data citlivá, osobní, ale také mající vliv na obchod, obchodní data, obchodní tajemství, finanční toky, přístupy na bankovní účty, závazky a pohledávky atd. Všechna tato data je potřeba řádně chránit a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou a v souladu s politikou firmy a snahou o její ochranu a bezpečnost.

Na kybernetickou bezpečnost je dobré přizvat odborníky

Ne každá firma nebo jednotlivec jako OSVČ si umí zabezpečit techniku dostatečně. Rozhodně je dobré vložit důvěru do rukou profesionálů a nechat si nastavit a udržovat bezpečný tok informací a dat neustále. Jak to ale řešit, když máte zaměstnance, kteří pracují i na IT zařízení na pracovních cestách nebo z domova v rámci home office?

IT bezpečnost na home office

Každý pracovník by měl být seznámen s určitými pravidly a povinnostmi při práci z domova nebo na dálku. Pokud tvoří pracovní pomůcky vybavení firmy – tedy firemní počítač, firemní mobil atd., měl by být dostatečně nastaven na tuto práci. O to víc je třeba brát v potaz případné potíže při práci na pracovních datech na počítači, který není ve vlastnictví firmy a je tedy pravděpodobně zajištěn proti zneužití bez dohledu zaměstnavatele.

Nutné je především:

  • zajistit dostatečné zabezpečení,
  • heslovat soubory i samotný počítač,
  • zabezpečit před odcizením a vniknutím neoprávněné osoby, a to i členů domácnosti,
  • zabezpečit chráněný internetový přenos.

Pozor na aplikace a video hovory

Současná doba umožňuje využívání nejrůznějších zařízení a prostředků, jako jsou počítače, notebooky, tablety, mobily a jejich programy a aplikace k pracovní i nepracovní činnosti. I přes různé aplikace a soubory může však do těchto zařízení proniknout vir, hacker a využít získaná data. Což je na kybernetickou bezpečnost trochu tlak. To obdobně platí i pro video hovory, na kterých je nutné zabezpečit nejen to, aby se připojily jen oprávněné osoby, aby se někdo nemohl vydávat za někoho jiného, ale aby i probíhaly v chráněných prostorech. Těžko je možné vést důležitý hovor o citlivých bankovních nebo firemních věcech například v rušné kavárně a při připojení na jejich free wifi.

foto / archiv LNR