Kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem DPH

Kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem DPH

Být nebo nebýt plátcem DPH. Jako OSVČ máte za určitých podmínek možnost si vybrat. Stát se plátcem DPH můžete ze zákona nebo dobrovolně. Kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem DPH? Jak se registrovat?

Co je to DPH

Cílem DPH je zdanění přidané hodnoty výrobku nebo služby v každém stupni řetězce probíhajícího mezi zpracováním a obchodem. Jednoduše řečeno pak úplně každý prvek takového řetězce od výrobce, dodavatele, distributora, prodejce odvádí svůj díl DPH. Výsledkem je součet těchto dílů postupně nabalených k ceně věci, a tento součet spolu s cenou vlastní věci platí koncový spotřebitel.

Plátce DPH

Plátcem DPH je fyzická (OSVČ) nebo právnická osoba. Odvádí DPH státu. Plátcem je ten, kdo vykonává podnikatelskou činnost a jeho obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 2 000 000 Kč. Obratem je součet částek jako poskytnutí služby, prodej zboží, převody nemovitostí, pronájmy a jiné finanční příjmy.

Plátcem daně se můžete stát ze zákona, tedy při dosažení uvedeného limitu 2 mil. Kč, nebo na základě dobrovolného přihlášení k dani.

Citace ze zákona č. 235/2004 Sb.:

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Vymezení dalších pojmů

 • Osoba nepovinná k dani – prakticky každý, kdo si koupí nějakou věc.
 • Osoba povinná k dani – osoba vykonávající podnikatelskou činnost.
  • Neplátce – podnikatel s obratem pod 2 mil. Kč.
  • Plátce – osoba registrovaná k dani dobrovolně nebo na základě zákona.
 • Identifikovaná osoba – je plátcem daně jen pro přeshraniční plnění (mezi státy EU). Nevzniká jí nárok na odpočet. Tj. že v České republice zůstává neplátcem.

Povinná registrace k DPH

Zákon o DPH uvádí, že pro povinné plátcovství musíte podat žádost o registraci DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy jste povinný obrat překročili. Plátcem se stáváte prvním dnem druhého měsíce po překročení obratu.

Kdy se platí DPH?

Po úspěšném přihlášení k DPH se stáváte plátcem prakticky od prvního dne v dalším kalendářním měsíci. Je třeba si uvědomit, že zdaňovací období se rozlišuje na základě výše obratu za předcházejících 12 měsíců:

 • Pod 10 mil. Kč – zdaňovací období čtvrtletí,
 • nad 10 mil. Kč – zdaňovací období měsíc.

Daňové přiznání (a také hlášení) se podává vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Dobrovolný plátce DPH

Když se rozhodnete přihlásit se k DPH dobrovolně, nejste limitování lhůtou, můžete to provést kdykoli. Ovšem vaši žádost posuzuje finanční úřad a teprve po výsledku rozhodnutí se plátcem stáváte, tedy plátcovství není automatické.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH

Existuje řada situací, kdy se stát plátcem DPH vyloženě vyplatí, například:

 • Zákazníci jsou převážně plátci,
 • rozdílné sazby DPH – od dodavatele kupujete materiál ve vyšší sazbě a zákazníkům prodáváte zboží v nižší sazbě,
 • máte vyšší výdaje než příjmy,
 • nákupy zboží mimo EU.

Plátce DPH čerpá obvykle řadu výhod. Nevýhodou je především vysoká administrativa –     nutnost vystavit daňové doklady pro odběratele, evidence pro daňové účely, podávání přiznání k DPH apod.

foto / archiv LNR