Kritické myšlení – bez toho to prostě nejde

Kritické myšlení – bez toho to prostě nejde

Jak využíváme kritické myšlení? Rozhodně v osobním i profesním životě. Jedná se totiž o schopnost umět pracovat s myšlením – s rozumem a logikou. Kritické myšlení je nesmírně důležitou součástí každodenního zpracovávání informací. K čemu je dobré? Užijete je prakticky u každé činnosti.

Posuzovat, porovnávat, rozlišovat

Kritické myšlení neznamená nic negativního. Kritika totiž neznamená jen nepříjemné poznámky, které často nechceme slyšet. Jedná se spíše o pojem označující umění posuzování a rozlišování. Na lidské myšlení i na jeho chování denně působí řada (především vnějších) vlivů. Mozek je nucen neustále vyhodnocovat získané informace a posuzovat je se svými zkušenostmi, znalostmi, názory a přesvědčením. Z pohledu těchto skutečností pak tedy dochází k formování myšlenek, zamyšlení se, podívání se na věc s jistým odstupem nebo nadhledem.

Kritické myšlení je důležité pro:

  • odhalování klamů (fake news, hoaxy, nepodložené zprávy, desinformace),
  • porozumění informacím a argumentům,
  • formování osobnosti,
  • schopnost si vytvořit vlastní názor,
  • nepodléhání manipulaci a otrockému poslouchání příkazů,
  • schopnost rozhodovat se o sobě, o svém pracovním i soukromém životě,
  • kariérní postup, rozvoj schopností, kreativitua to ve všech oborech.

Jak využít kritiku na pracovišti

Dokonalou schopnost tohoto myšlení musí mít vedoucí pracovníci, strategičtí manažeři, vedení firmy, jednoduše všechny rozhodující pozice. Ale kritické myšlení by mělo být rozvíjeno i u dalších zaměstnanců, v celé organizační struktuře. Je totiž základem pro rozvoj a technologické inovace.

Kritikou zpracované myšlení však často bývá využíváno i pro hodnocení vedoucích pracovníků zaměstnanci (ano, to negativní). Určité výhrady nebo zpochybňovaní postupů firmy (zavedených i nových) může být přínosné.

Jak na rozvoj kritického myšlení

Jedná se o vrozenou schopnost a vlastnost – mít kritické myšlení? Nejedná. Kritické myšlení se musí rozvíjet, a to již od dětství. Člověk k němu musí být veden. A to vhodným vzděláním a schopností přemýšlet. Ne se jen učit, ale o naučeném přemýšlet. Získat vědomosti a neumět je použít, je chyba. Teoretické a praktické schopnosti se musí doplňovat. Člověk by měl přijímat informace, dělat si názor na věc, pochybovat o nepravděpodobných skutečnostech atd.

Jak uplatnit kritické myšlení například u pohovoru?

 • Odstup od bývalé práce – o své minulé práci mluvte s odstupem, nestranně, bez emocí. Vyhodnoťte klady i zápory, a to s rozumnou sebekritikou.
 • Představa o další kariéře – kriticky zhodnotit, co umíte, na co stačíte, na co si troufáte a kam se chcete posunout.
 • Schopnost vcítit se do ostatních – umět nahlížet na věc třeba z pohledu dodavatele nebo zákazníka a podobně.

foto / archiv LNR