Služebnost cesty – smlouva vzor

Služebnost cesty – smlouva vzor

Věcné břemeno – služebnost cesty patří mezi důležité právní pojmy (zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník). Souvisí s právem zasáhnout do vlastnického vztahu k  pozemku z důvodu zajištění výkonu vlastního práva užívání další věci.  Zřízení takového věcného břemene je možné vždy pouze písemně – smlouvou (smlouva o zřízení služebnosti). Tato smlouva pak slouží jako podklad pro návrh na vklad břemene do katastru nemovitostí.

Čtěte: Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Příkladovým vzorem takovéto smlouvy může být následující text. Pro jeho případné použití je však třeba brát v úvahu jeho obecnost a nutnost řešit individuální případy jeho dostatečnou úpravou na konkrétní situaci.

Čtěte: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

VZOR smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost cesty:

Ke stažení zde: Vzor – smlouva o zrizeni sluzebnosti cesty

Čtěte: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Čtěte: Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě