Služebnost cesty – smlouva vzor

Služebnost cesty – smlouva vzor

Věcné břemeno – služebnost cesty patří mezi důležité právní pojmy (zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník). Souvisí s právem zasáhnout do vlastnického vztahu k  pozemku z důvodu zajištění výkonu vlastního práva užívání další věci.  Zřízení takového věcného břemene je možné vždy pouze písemně – smlouvou (smlouva o zřízení služebnosti). Tato smlouva pak slouží jako podklad pro návrh na vklad břemene do katastru nemovitostí.

Nutností jsou úředně ověřené podpisy.

Co vymezuje toto věcné břemeno

Jedná se o stav, který umožňuje vlastníkovi jednoho pozemku (nazývaného služebný pozemek) využívat cestu, která vede přes jiný pozemek (dominantní pozemek). Služebnost cesty je pak prakticky založena na dohodě mezi vlastníky obou pozemků. V případě, kdy není dohoda možná, je možným řešením také stanovení soudem. Vlastník služebného pozemku má právo chodit po cestě nebo ji využívat pro dopravu lidskou silou. Může být zakládána i pro vozidla.

Služebnost cesty je upravena v občanském zákoníku. Podle zákona může být služebnost cesty nezbytná (kdy je cesta jediným přístupem k pozemku) nebo dohodnutá (typixky právě na základě dohody mezi vlastníky pozemků).

Čtěte: Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Příkladovým vzorem takovéto smlouvy může být následující text. Pro jeho případné použití je však třeba brát v úvahu jeho obecnost a nutnost řešit individuální případy jeho dostatečnou úpravou na konkrétní situaci.

Čtěte: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

VZOR smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty:

Ke stažení zde: Vzor – smlouva o zrizeni sluzebnosti cesty

Čtěte: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Čtěte: Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě