Soudy v ČR

Soudy v ČR

 • Civilní

1. stupeň

OKRESNÍ / KRAJSKÉ soudy

–          Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)

2. stupeň

KRAJSKÉ / VRCHNÍ soudy

–          odvolání

3. stupeň

NEJVYŠŠÍ soud

–          dovolání

 • Trestní

1. stupeň

OKRESNÍ / KRAJSKÉ soudy

–          Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)

2. stupeň

KRAJSKÉ / VRCHNÍ soudy

–          odvolání

3. stupeň

NEJVYŠŠÍ soud

–          dovolání

 • Správní

1. stupeň

KRAJSKÉ soudy

–          Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.)

2. stupeň

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ soud

–          kasační stížnost

 • Ústavní

ÚSTAVNÍ soudzákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

 

 • Rozhodčí

ROZHODČÍ soudy při Agrární komoře a Hospodářské komoře


OKRESNÍ SOUDY

 • 74 okresních soudů v ČR
 • rozhoduje samosoudce nebo senát

KRAJSKÉ SOUDY

 • 7 krajských soudů nebo poboček v ČR
 • rozhoduje samosoudce nebo senát (při odvolání)

VRCHNÍ SOUDY

NEJVYŠŠÍ SOUD

 • 1 nejvyšší soud v ČR, a to v Brně
 • rozhoduje senát

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

 • 1 nejvyšší správní soud v ČR, a to v Brně
 • rozhoduje senát

ÚSTAVNÍ SOUD

 • nepatří do soudní soustavy
 • 1 ústavní soud v ČR, a to v Brně

TémaNahlédnutí do řízení – soud, insolvenční rejstřík

foto / archiv LNR