Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Objekt, ve kterém ho máte, musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označen číslem popisným nebo evidenčním. Ve zvláštních případech daných zákonem č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), může být trvalým pobytem také sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky.

Jak si změnit trvalé bydliště?

Ohlášení změny trvalého pobytu ohlašujete na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Na původním místě se odhlašovat nemusíte. Pokud jste v situaci, kdy vám bylo trvalé bydliště zrušeno úředně, pak se jím nově stává sídlo ohlašovny v územním obvodu, kde jste ho původně měli (tedy to poslední).


!!! Tím, že si zřídíte trvalý pobyt například na adrese, kde jste v nájmu, vám ale nevznikají práva k tomuto objektu a ani k vlastníkovi nemovitosti.


Co je k ohlášení změny potřeba

  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu – jméno (děti přihlašujete samostatně), příjmení, rodné číslo, předchozí a nová adresu místa trvalého pobytu
  • občanský průkaz
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (stačí třeba výpis z katastru nemovitostí, ale pokud lze takto vlastnictví zjistit, pak si jeho existenci úřad ověřuje sám) nebo oprávnění, že daný objekt můžete užívat (třeba nájemní smlouva), pokud žádnou smlouvu nemáte, musíte doložit úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti, že se zřízením trvalého pobytu souhlasí (u nájmu souhlas není nutný)
  • zaplacení správního poplatku (50,- Kč)

Ohlašovna majiteli nemovitosti oznámí, že došlo k vašemu přihlášení.


Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce


Občanský a řidičský průkaz

Občanský průkaz bude v rohu oddělen a vám úřad vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Do 15 dnů po ohlášení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu. O novou občanku je nyní možné požádat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Na řidičském průkazu vaše adresa není, takže ten měnit nemusíte. Pokud ale máte auto, pak změnu provést musíte (malý a velký technický průkaz).

Trvalé bydliště – kde dál nahlásit změnu

Změnu trvalého pobytu také ohlaste své zdravotní pojišťovně, případně finančnímu úřadu, také zaměstnavateli / škole (či úřadu práce). Dále informujte dodavatele energií, pojišťovny, banky, poštu, své lékaře, mobilní operátory.

Živnostenský úřad informovat nemusíte – adresa se mění automaticky v základních registrech, pozor jen na místo podnikání – pokud bylo v místě původního trvalého bydliště, zůstává tam, dokud ji nezměníte.


Je výhodné zřídit sídlo společnosti nebo OSVČ v místě trvalého pobytu?