Co je to hypoteční úvěr

Co je to hypoteční úvěr

Ještě před datem účinnosti zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, sloužil hypoteční úvěr pouze k pokrytí investic do nemovitostí (na výstavbu či pořízení). Nyní už tato podmínky neplatí a tento úvěr si můžete vzít i na pořízení něčeho jiného než nemovitosti. Jak to funguje a co je to vlastně ta hypotéka?

hypoteční úvěr
foto / pixabay.com

Hypotéka, hypoteční úvěr – pojem

Hypotéka neboli hypotéční úvěr, je aktuálně úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti (třeba i rozestavěné). Úvěr tak může být účelový (k pořízení nemovitosti) nebo bezúčelový (typicky americká hypotéka, kterou si lze pořídit pro financování jakéhokoli účelu, který bance není třeba dokládat). Je to jednosuše řečeno řešení i pro situace, kdy nemáte vlastní prostředky ke koupi nemovitosti (Jak zajistit právně bezvadnou kupní smlouvu a finace – úschova finančních prostředků).

Čtěte: Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem

  • 28 odst. 3 zákona o dluhopisech:

Hypoteční úvěr je úvěr, který je alespoň částečně zajištěn zástavním právem k nemovité věci, a to ode dne vzniku právních účinků zástavního práva. Pohledávku z hypotečního úvěru lze zapsat do rejstříku krycích aktiv [§ 32 odst. 3 písm. a)] teprve dnem, kdy se emitent krytých dluhopisů dozví o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci.

 

Čtěte:  Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod zapsán do katastru