Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Velkou nejistotu budí v řadách pronajímatelů možnost nájemníka zřídit si k pronajatému bytu či domu trvalý pobyt. Častou snahou pak bývá přímo zakotvit takový zákaz zřízení trvalého pobytu v nájemní smlouvě. Je to ale řešení? Proč je trvalý pobyt v nájmu pro pronajímatele takovou obavou?

Trvalý pobyt v nájmu

Trvalý pobyt je evidenční údaj, na který má právo i váš nájemník. Sjednat si ve smlouvě zákaz jeho zřízení sice můžete, ale úřad na něj nebude brát zřetel. Z hlediska zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) je totiž takové ujednání neplatné a nájemce může dále postupovat tak, jako by takový zákaz nebo nesouhlas ve smlouvě vůbec nebyl.

Proč potřebuje nájemník trvalý pobyt?

Je to především kvůli korespondenci, možnosti přihlásit své dítě do školky, zařídit si parkovací kartu a podobně.

Nájemník si může zřídit trvalé bydliště na základě nájemní smlouvy, a to na ohlašovně příslušného městského nebo místního úřadu. Potřebuje navíc občanský průkaz a vyplněný přihlašovací lístek.


Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Nájemní smlouva a její náležitosti | Nejčastější dotazy


Obavy pronajímatelů – nájemník v exekuci

Pokud je nájemník v exekuci, pak samozřejmě hrozí, že exekutor půjde zabavovat majetek na místo, kde má nájemník trvalé bydliště. Ale i stejně tak může jít tam, kde se podle jeho informací může dlužník zdržovat. Navštívit ho tak může v pronajatém bytě, i když tam nemá trvalé bydliště. Zřízení nebo nezřízení trvalého pobytu tak na jeho návštěvu nebude mít prakticky žádný vliv. A ano, může zabavovat majetek, který tam najde – a to na základě tzv. vyvratitelné právní domněnky, že vše na adrese, kde povinný (i dočasně) přebývá, je jeho majetkem.

            Čtěte: SOLUS – bič na dlužníky

Ovšem, pokud je tento majetek ve vašem vlastnictví, musíte to exekutorovi prokázat. Stanete se tak osobou dotčenou neoprávněnou exekucí a prokazujete své vlastnictví (tedy ne pouze prohlašujete, ale prokazujete – fakturami, paragony a podobně). Vlastník tak má právo na vyškrtnutí zabavených věcí ze soupisu. O tom ovšem rozhoduje pouze exekutor, který tyto věci zabavil – usnesením. V případě, že k vyškrtnutí věcí nedojde, je možné se obrátit na soud.

Jak to vyřešit?

Určitým řešením je mimo faktur a dalších dokladů vystavených na jméno skutečného vlastníka, které potvrzují vlastnictví, i sepsání protokolu, který bude nedílnou součástí nájemní smlouvy s podrobným výčtem zařízení předmětu nájmu (ideálně i s fotografickou dokumentací).

Čtěte: Jak si potvrdit beudlužnost