Co všechno lze vyřídit na Czech POINT

Czech POINT má sloužit jako praktické kontaktní místo veřejné správy. Místo, kde je možné vyřídit obšírnou materii byrokratických povinností. Provozovny a označená místa tak poskytují plnohodnotné služby na jednom místě. Kde a co všechno lze vyřídit na Czech POINT?

Kontaktních míst je celá řada, pobočky Czech POINT tak zaštiťují:

 • Česká pošta
 • notáři
 • krajské úřady
 • obecní úřady
 • úřady městských částí nebo městských obvodů
 • zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí
 • Hospodářská komora
 • banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci

Konkrétní přehled těchto míst i ve vašem okolí si můžete prohlédnout zde.

Co je důležité je ale co vše lze na tomto místě najednou nebo zvlášť vyřídit:

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

– Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – služba, kterou využijí firmy, které se uchází o veřejné zakázky. Výpis nahrazuje doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií, pokud není starší 3 měsíců.

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z bodového hodnocení řidiče – rychlé zjištění stavu trestných bodů

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z insolvenčního rejstříku – informace o insolvenčních řízeních a jejich průběhu

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Katastru nemovitostí – lze získat výpis podle listu vlastnictví nebo seznam nemovitostí, úplný nebo částečný výpis, případně i výpis z katastrální mapy.

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Rejstříku trestů – na základě písemné žádosti (není třeba vyplňovat, žádost dostane vyplněnou před vydáním samotného výpisu)

Poplatek je 100 Kč.

– Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby – údaje jsou veřejné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Veřejných rejstříků – může požádat kdokoli o plný výpis nebo výpis platných. Veřejné rejstříky jsou:

    • spolkový rejstřík
    • nadační rejstřík
    • rejstřík ústavů
    • rejstřík společenství vlastníků jednotek
    • obchodní rejstřík
    • rejstřík obecně prospěšných společností

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Živnostenského rejstříku – může požádat kdokoli

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

Čtěte: Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?

 • Podání vůči státní správě

– Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

– Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) – lze podat podání živnostenským úřadům o:

    • ohlášení živnosti
    • ohlášení údajů, vedených v živnostenském rejstříku, nebo jejich změn
    • žádost o udělení koncese
    • žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese
 • Základní registry

– Obecně o agendách základních registrů

    • registr obyvatel (ROB),
    • registr osob (ROS),
    • registr práv a povinností (RPP) a
    • registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

– Seznam agend základních registrů

    • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejný
    • Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný
    • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS)
    • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)
    • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)
    • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
    • Žádost o změnu v registru osob
    • Žádost o poskytování údajů třetí osobě

 

 • Datové schránky

Datové schránky – zajištění zřízení datové schránky na žádost, přidání pověřené osoby, zneplatnění přístupového údaje či znepřístupnění datové schránky

– Obecně o agendách datových schránek

– Seznam agend datových schránek

 • Konverze na žádost a související služby

– Centrální úložiště ověřovacích doložek

– Konverze

Úschovna systému Czech POINT – jako podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze

 • Zprostředkovaná identifikace

– vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Poplatek je 200 Kč.

 Čtěte: Správní poplatky – základní informace

 

Sdílet