Co všechno lze vyřídit na Czech POINT

Co všechno lze vyřídit na Czech POINT

Czech POINT má sloužit jako praktické kontaktní místo veřejné správy. Místo, kde je možné vyřídit obšírnou materii byrokratických povinností. Provozovny a označená místa tak poskytují plnohodnotné služby na jednom místě. Kde a co všechno lze vyřídit na Czech POINT?

Kontaktních míst je celá řada, pobočky Czech POINT tak zaštiťují:

 • Česká pošta
 • notáři
 • krajské úřady
 • obecní úřady
 • úřady městských částí nebo městských obvodů
 • zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí
 • Hospodářská komora
 • banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci

Konkrétní přehled těchto míst i ve vašem okolí si můžete prohlédnout zde.

Co je důležité je ale co vše lze na tomto místě najednou nebo zvlášť vyřídit:

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

– Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – služba, kterou využijí firmy, které se uchází o veřejné zakázky. Výpis nahrazuje doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií, pokud není starší 3 měsíců.

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z bodového hodnocení řidiče – rychlé zjištění stavu trestných bodů

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z insolvenčního rejstříku – informace o insolvenčních řízeních a jejich průběhu

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Katastru nemovitostí – lze získat výpis podle listu vlastnictví nebo seznam nemovitostí, úplný nebo částečný výpis, případně i výpis z katastrální mapy.

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Rejstříku trestů – na základě písemné žádosti (není třeba vyplňovat, žádost dostane vyplněnou před vydáním samotného výpisu)

Poplatek je 100 Kč.

– Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby – údaje jsou veřejné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Veřejných rejstříků – může požádat kdokoli o plný výpis nebo výpis platných. Veřejné rejstříky jsou:

    • spolkový rejstřík
    • nadační rejstřík
    • rejstřík ústavů
    • rejstřík společenství vlastníků jednotek
    • obchodní rejstřík
    • rejstřík obecně prospěšných společností

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

– Výpis z Živnostenského rejstříku – může požádat kdokoli

První strana stojí 100 Kč, každá další 50 Kč.

Čtěte: Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?

 • Podání vůči státní správě

– Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

– Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) – lze podat podání živnostenským úřadům o:

    • ohlášení živnosti
    • ohlášení údajů, vedených v živnostenském rejstříku, nebo jejich změn
    • žádost o udělení koncese
    • žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese
 • Základní registry

– Obecně o agendách základních registrů

    • registr obyvatel (ROB),
    • registr osob (ROS),
    • registr práv a povinností (RPP) a
    • registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

– Seznam agend základních registrů

    • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejný
    • Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný
    • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS)
    • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)
    • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)
    • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
    • Žádost o změnu v registru osob
    • Žádost o poskytování údajů třetí osobě

 

 • Datové schránky

Datové schránky – zajištění zřízení datové schránky na žádost, přidání pověřené osoby, zneplatnění přístupového údaje či znepřístupnění datové schránky

– Obecně o agendách datových schránek

– Seznam agend datových schránek

 • Konverze na žádost a související služby

– Centrální úložiště ověřovacích doložek

– Konverze

Úschovna systému Czech POINT – jako podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze

 • Zprostředkovaná identifikace

– vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Poplatek je 200 Kč.

 Čtěte: Správní poplatky – základní informace