Exekuce na minimální mzdu?

Exekuce na minimální mzdu?

Může vám exekutor srážet ze mzdy, když máte minimální mzdu? Ano! Minimální mzda netvoří ochranu před případnými srážkami. Vždy když je mzda vyšší, než je nezabavitelné minimum, je možné provádět srážky. Letos (2021) je minimální mzda 15 200 Kč. Jak se provádí exekuce na minimální mzdu?

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

§ 59

1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.

Nezabavitelné minimum je pro rok 2021 ve výši 7 872,30 Kč.

Čtěte: Minimální mzda, její vývoj a aktuální výše (2021)

Exekuce na minimální mzdu tedy jde?

Ano.

Pokud máte manželku (manžela), děti, zvyšuje se pak částka ještě o 2 624,30 Kč na každého z nich. Z těchto údajů lze jednoduše vypočítat konečnou nezabavitelnou částku, která vám musí zůstat.


Příklad:

žena a poplatník sám – 2x 2 624,30 = 5 248,6 Kč

čistá mzda tak díky daňovému zvýhodnění činí 14 795 Kč, ale nezabavitelné minimum je 13 120,90 Kč.

Na exekuce lze srazit 1 674,10 Kč při nepřednostní pohledávce.


Dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče nelze exekucí postihnout vůbec.

Čtěte: Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK


foto / archiv LNR