Společenská smlouva / zakladatelská listina

Společenská smlouva / zakladatelská listina

Založení obchodní společnosti probíhá sepsáním dokumentu, který se nazývá zakladatelská listina. To platí, pokud je zakladatelem jedna osoba. Pokud zakládá společnost více osob, pak se jedná o listinu s názvem společenská smlouva.

Společenská smlouva

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina je běžný typ založení společnosti. Tou může dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) být:

 • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“),
 • společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a
 • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení

Obchodní společnosti = obchodní korporace

Obchodní korporace se zakládají společenskou smlouvou, která má v případě kapitálové společnosti formu veřejné listiny, v případě družstva pak nutné přijetí na ustavující schůzi.

Hlavní náležitosti společenské smlouvy:

 • název a označení
 • předmět podnikání či činnosti
 • určení společníků
 • určení druhů podílů společníků a práv a povinností
 • výše vkladu
 • výše základního kapitálu
 • počet jednatelů, způsob jednání
 • vkladová povinnost zakladatelů

Čtěte: Základní informace o s.r.o.


Loajalita zaměstnance je pro firmu cenina

Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy?