Dědická daň u nemovitostí – osvobozeno nebo ne?

Dědická daň u nemovitostí – osvobozeno nebo ne?

Dědické řízení a nabytí majetku z dědictví je v současnosti o dost jednoduší než dříve. Tedy alespoň co se týče závazku zaplacení daně z dědictví. Dědická daň jako taková totiž již od roku 2014 prakticky neexistuje. Dědictví je od daně osvobozeno.

Dědické řízení

Základní pojmy k dědictví

  • Zůstavitel – je fyzickou osobou, jejíž majetek (ale i závazky a práva) po smrti přecházejí na dědice. Zůstavitel může rozhodnout sepsáním závěti o tom, jak bude s majetkem naloženo.
  • Pozůstalost – je celé jmění zůstavitele.
  • Dědic – osoba nebo osoby (fyzická nebo právnická), kterým připadne pozůstalost –náleží jim dědické právo.

Dědictví ze zákona

Dědictví ze zákona nastává ve chvíli, kdy zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní.

Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky?

Téma jsme rozebírali v článku: Dědictví ze zákona – dědické třídy přehledně

Poplatky – dědická daň u nemovitostí

I když je dědictví od daně osvobozeno, musí dědic nebo dědicové počítat s tím, že se některým poplatkům nevyhnou.

Především se jedná o poplatek za notáře. Samotné řízení o dědictví je zahájeno soudem, a to ve chvíli, kdy od matričního úřadu nebo z jiného zdroje vyjde najevo úmrtí osoby. Soud pověří notáře, který pak celé dědické řízení vyřizuje. Automatickými účastníky řízení se stávají předpokládaní dědici, nebo stát, když vyjde najevo, že dědicové nejsou. Dalšími účastníky mohou být věřitelé apod.

Odměna notáře

  • do 500 000 Kč získává notář 2 % (nejméně pak 2 000 Kč)
  • z přebývající částky do 500 000 Kč 1,2 %
  • z přebývající částky do 1 000 000 Kč 0,9 %
  • z přebývající částky do 3 000 000 Kč 0,5 %
  • z přebývající částky do 20 000 000 Kč 0,1 %

Ocenění dědictví

Dalším poplatkem je například náklad za vyhotovení znaleckého posudku. Majetek se v dědickém řízení totiž musí ocenit. Notář zjišťuje majetek a samozřejmě i to, zda neexistuje závěť. Poplatky hradí dědic nebo dědicové.

Dědické třídy

Dědická daň u nemovitostí


Napište nám...