Výměra bytu nebo domu – různé typy ploch mohou znamenat různé m2

Výměra bytu nebo domu – různé typy ploch mohou znamenat různé m2

Častým nešvarem při koupi nebo prodeji bytu je jeho výměra. Můžete si myslet, že ta je jednou daná a proti nemohou vznikat žádné pochybnosti. Ale není tomu tak. V kupní smlouvě a pak následně v dalších dokumentech může být použita různá výměra, a to může zamotat hlavu řadě lidí.

Drobný příklad

Koupíte byt, kde je uvedeno, že má výměru 90 m2. Po nějaké době ale dostanete například vyúčtování záloh, kde je výměra uvedena 85 m2. Řeknete si, co to znamená? Zaplatili jsme za větší byt a máme menší? Věc je vždy individuální, ale často je chyba právě v uvedené ploše. Potažmo chyba tam být nemusí, protože prostě existuje několik definic výměr, a ty mohou být rozdílné.

Pozor na správné pojmenování

Takže alfa a omega je v definici. Správně si rozklíčovat, co které slovo znamená opravdu může být zásadní.

Co je to podlahová plocha

Pokud budeme hledat nějakou oporu, tak pokud možno pevnou. Tedy třeba v legislativě – pak je třeba sáhnout po nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Pak konkrétně jde o to, že podlahovou plochu bytu v konkrétní jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav.

Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Má to řadu důsledků

Tím, že dojde k prodeji / koupi bytové jednotky, je dobré vyčíslit celkovou podlahovou plochu. Mimo jiné je to vhodné i pro případné pojištění nemovitosti – logicky je třeba pojistit celou plochu, i se všemi (i vnějšími) stěnami.

Na zálohy se může vztahovat jiná výměra

Zálohy podle velikosti bytu jsou pak něco jiného. Tam se často započítávají jen skutečně metry, které se užívají. Je to užitná plocha.

Co je to užitná plocha

Užitnou plochu zase blíže řeší nařízení komise č. 1503/2006. Započítávají se výměry všech místností včetně plochy pod zabudovanými předměty (vestavěné skříně, kuchyňská linka, vana, apod.). Mimo to ovšem i jiné prostory (pozor pak, jestli na ně vztahovat zálohy), jako jsou balkóny, terasy a sklepy.

Nepatří sem vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

Další typy ploch a výměr

Mimo to jsou ještě jiné typy ploch.

  • Obytná plocha – ta například zahrnuje jen místnosti určené k trvalému celoročnímu bydlení, nepatří sem třeba WC, koupelna, chodba apod.
  • Zastavěná plocha – typicky u rodinných domů, do které se započítávají třeba garáže, bazény nebo altány.

TIP na článek: Jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byl převod nemovitosti zapsán do katastru


Napište nám...