Udržte si své klíčové zaměstnance – rozvíjejte talenty

Udržte si své klíčové zaměstnance – rozvíjejte talenty

Co si budeme povídat, strategie řízení podniku není jednoduchá věc. Zahrnuje v sobě stanovení dlouhodobých cílů i postupů nebo způsobů, jak by jich mělo být dosaženo, využití firemních oddělení a delegací na jednotlivé funkce nebo pozice. To vše pod různými vnějšími nebo vnitřními tlaky. Strategické řízení pak kombinuje směřování i působnost firmy během dlouhé doby. Klíčovou funkci pak hraje zaměstnávání a řízení lidí v organizaci.

Strategie řízení lidských zdrojů:

  • Plánování lidských zdrojů,
  • výběr a přijímání lidí do firmy,
  • řízení talentů.

Stojí to na zaměstnancích

Současná doba si žádá své. Firmy musí často velmi rychle reagovat na neustále se měnící podmínky nebo vývoj konkurence. A i když to tak nemusí být v každé společnosti, většinou jsou základním klíčem k úspěchu a udržitelnosti zaměstnanci. Především ti, kteří jsou tzv. nenahraditelní. Běžná praxe dokazuje, že zaměstnanci, kteří se vyznačují skutečným talentem (spojujícím schopnosti, znalosti a dovednosti), jsou zásadní pro rozvoj i konkurenceschopnost firmy.

Proto je také kladen na cílený rozvoj a řízení talentů.

TÉMA: Co znamená být v práci nepostradatelný

Co je to ten talent?

Jedná se vlastně o souhrn více prvků, jako jsou schopnosti, dovednosti, znalosti, zkušenosti, vlastní úsudek, motivovanost, nadšení, inteligence, povaha a schopnost učit se a rozvíjet.

Různé skupiny zaměstnanců

Více než klíčoví jsou talentovaní lidé, kteří jsou pro firmu nepostradatelní. To znamená, že pokud o ně firma přijde, může ji to znatelně ublížit, zbrzdit nebo dokonce ochromit.  Další skupinu tvoří klíčoví lidé, kteří obvykle zastávají funkci středního managementu Jsou motivovaní a se zájmem o firmu, ideálně se schopností řídit ostatní a rozvíjet know-how firmy. Další skupinu tvoří běžní zaměstnanci, kteří odvádí běžnou práci pro firmu. I mezi nimi je dobré hledat a rozvíjet případné talenty (karierní růst). Poslední skupinu pak tvoří lidé, kteří zaostávají za očekáváním, jsou slabí a neodvádí kvalitní práci.

Udržte si své klíčové zaměstnance – rozvíjejte talenty

Společnosti, u kterých dobře funguje rozvoj dovedností vlastních zaměstnanců, kde se zaměstnanci mohou posouvat dál, mohou se naučit něco nového, je významně nižší riziko, že budou chtít přecházet do jiných firem.  Rozvojové aktivity běžně vytváří motivovanější, efektivnější a kvalifikovanější zaměstnance. Talentované lidi pak osobní i pracovní růst ve firmě i v oblasti vzdělávání vede k úspěšnému dokončování zadaných úkolů. To logicky vyvolává pocit uspokojení a snižuje potřebu hledat jiné zaměstnání.

Rozvíjení dovedností zaměstnanců má vliv na:

  • vyšší výkonnost – zlepšení dovedností a navýšení odbornosti zvyšuje produktivitu, je impulsem do práce a cílí na větší efektivitu při dosahování cílů,
  • flexibilitu – která je podstatná, aby firma uměla rychle a dobře reagovat na měnící se trh nebo společenské události,
  • chuť pracovat – motivaci k samostatné nebo týmové práci, dotahování úkolů do konce apod.
  • nižší fluktuace zaměstnanců – vytváření si stabilního a odpovědného jádra klíčových zaměstnanců.

foto / archiv LNR