Jak převést rodné číslo na datum narození?

Jak převést rodné číslo na datum narození?

Co je to rodné číslo, jaká jsou pravidla pro jeho tvorbu? Jaká jsou specifika jeho vzniku a jak z něho lze jednoduše zjistit datum narození člověka?

Využijte náš jednoduchý převodník.

Komu se přiděluje rodné číslo?

Rodná čísla jsou identifikátorem, jedinečnou číselnou kombinací, která je přidělována: fyzické osobě při narození; občanu, který dosud rodné číslo neměl; cizinci s povolením k pobytu na území České republiky, nebo cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu, např. studium na vysoké škole, zaměstnání atd. V některých případech i fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.

Co znamená číselná kombinace?

Rodné číslo je dle Ministerstva vnitra ČR desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku.

  • první dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození,
  • druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50,
  • třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození,
  • čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu o rozsahu přidělovaných koncovek 0000 až 9999 (čtyřmístná nulová koncovka se v současné době již nepřiděluje)

Rodná čísla před rokem 1954

Rodná čísla vydaná před 1.1.1954 nejsou desetimístná, ale devítimístná a nesplňují podmínku dělitelnosti 11.

Právní úprava, která řeší přidělování RČ

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Jak jednoduše spočítat datum narození? Vyzkoušejte tabulku:

TABULKA PŘEVODU RODNÉHO ČÍSLA NA DATUM NAROZENÍNapište nám...

nejendarky.cz