Druhy dohod v pracovním  poměru

Druhy dohod v pracovním  poměru

Jako jsou druhy dohod? Existuje několik variant pracovních smluv, se kterými je možné se během budování kariéry setkat. Jaká jsou jejich pozitiva a na co si naopak dát pozor? Všechny nezbytné informace, které je třeba o těchto dohodách a smlouvách vědět, si popíšeme v článku níže.

Dohoda o provedení práce – DPP

Dohoda o provedení práce velmi častým řešením zaměstnávání brigádníků nebo v případě, že si chcete ke své práci zajistit menší přivýdělek. Tuto dohodu můžete podepsat i při zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP). Je zde ale limit, že nesmíte odpracovat více než 300 hodin ročně a zároveň, pokud nechcete odvádět sociální a zdravotní pojištění, se musíte vejít do limitu 10 000 Kč hrubého za měsíc. U této dohody lze také uplatnit slevy na dani například na poplatníka nebo zvýhodnění na děti a to tak, že si u zaměstnavatele podepíšete daňové prohlášení poplatníka. To musí být podepsané pouze u jediné z firem, u které jste zaměstnaní. Tato dohoda je tak výhodnější v případě jednorázové činnosti.

DPP se uzavírá podle § 75 zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb.):

§ 75

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Dohoda o provedení činnosti – DPČ

Tato dohoda, stejně jako dohoda o provedení práce, bývá využívána nejčastěji pro brigádníky. Na tuto dohodu však lze pracovat i dlouhodoběji, protože je možné ji uzavřít i na rok nebo dobu neurčitou. Podepsat můžete prohlášení, ale na rozdíl od DPP se zde strhává v případě jakékoli výše částky (nad 3 500 Kč) zdravotní i sociální pojištění. Tato dohoda je omezena pouze tím, kolik hodin měsíčně odpracujete. Tato odpracovaná doba nesmí překročit u jednoho zaměstnavatele polovinu pracovní doby nastavené na HPP.

DPČ se uzavírá podle § 76 zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb.):

§ 76

Dohoda o pracovní činnosti

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

TIP NA ČTENÍ: Práce nebo studium / práce a studium? Proč si vybírat, když to jde skloubit

Smlouva o dílo – SoD

V takovém případě se jedná o smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem. Dílo může být v tomto smyslu údržba, oprava nebo vyhotovení konkrétní věci. Tady už se jedná o smlouvu na určité dílo, takže sazby a hodiny se zde počítají jinak. Podmínky je ve většině případů nutné detailně popsat ve smlouvě. Takže ve smlouvě mohou být zmíněny např. odhad ceny, případné proplacení nákladů, apod. Objednatel je povinen dílo proplatit. V případě nesrovnalostí se v této smlouvě může zmínit i vlastnické právo, odpovědnost za vadu nebo reklamace. V případě, že prodáváte konkrétní věc, nebo provádíte jednorázově určitou službu, určitě se vyplatí sáhnout právě po této smlouvě. Chcete vědět víc? Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo | Co má smlouva o dílo obsahovat?

Autor: Terezaw

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

foto / archiv LNR