Milostivé léto 2

Milostivé léto 2

Možnost oddlužení mnoha lidem nabízí druhá vlna Milostivého léta, která probíhá od 1. září do konce listopadu 2022. Má podobná pravidla jako mělo první Milostivé léto, které probíhalo na přelomu loňského roku.

Podmínky – Milostivé léto 2

Dlužník, který je fyzickou osobou nesmí být v insolvenčním řízení. Exekuce musí být vedena soudním exekutorem – nespadají sem tedy pohledávky, které řeší správní nebo třeba daňové exekuce. Současně jsou vyloučené i peněžité sankce uložené v rámci trestních řízení, výživné, náhrady za újmy na zdraví a podobně.

Které exekuce sem spadají

 • Ty, u nichž je věřitelem veřejnoprávní subjekt. Typicky pak jde o:
  • Nájemné v obecních bytech,
  • dluhy za svoz odpadu,
  • neuhrazené koncesionářské poplatky,
  • dlužené zdravotní pojištění,
  • pokuty za jízdu na černo,
  • účty za elektřinu nebo za plyn u ČEZ
 • Současně nesmí být mladšího data, než je 28.10.2021 – což odpovídá období PŘED prvním Milostivým létem.
 • Opět se do akce Milostivého léta mohou zapojit i jiné subjekty, je to ale čistě dobrovolná věc.

 

Využít Milostivé léto 2 je snadné

 1. Je třeba oslovit konkrétního exekutora s tím, že má dlužník zájem využít oddlužovací akci Milostivého léta.
 2. Exekutor má nově povinnost odpovědět na žádost dlužníka, a to do 15 dní. Je proto dobré poslat žádost doporučeně, aby byl doklad od převzetí dopisu (žádosti) druhou stranou.
 3. Exekutor pošle dlužníkovi jistinu a platební údaje. Úroky a penále se ruší. Mimo uvedené je třeba zaplatit i náklady exekutora, které pro tuto akci činí 1 815 Kč.
 4. Pokud k úhradě nedojde do konce listopadu, pak exekuce pokračuje bez jakékoli změny dál. Tedy včetně plnohodnotných nákladů, úroků atd.
 5. Uhrazená exekuce v rámci Milostivého léta končí usnesením o osvobození placení zbylé pohledávky a ukončením exekuce.
 6. Více mpsv.cz

TÉMA: Do milostivého léta si mimo veřejných institucí přidávají i některé komerční subjekty