Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy?

Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy?

Co vede lidi k tomu, aby začali podnikat? Určitá nezávislost, to je jistě jasné. A především peníze. Ale pozor na to. Výplata peněz od zaměstnavatele v klasickém pracovním poměru je naprosto jasná, ale jak se dostat k penězům z vlastní firmy? Jak si vyplatit peníze z vlastního podnikání? To už tak jednoduché není. A je třeba na to myslet hned při startu podnikání. Nejlépe je domluvit se s daňovým poradcem nebo jiným odborníkem, probrat všechny možnosti a najít tu nejlepší právě pro vás.

Jaké jsou možnosti vyvedení peněz z vlastní firmy?

Velmi složitá legislativa ohledně daní (daňové zákony) v ČR zajišťuje několik možností, jak si peníze z firmy vyplatit. Jaké jsou?

Podíl na zisku – dividenda

Jednou z jednodušších cest, jak se dostat k penězům z vlastní firmy, je vyplácení podílu ze zisku neboli dividend. Jako majitel se tak k takovým financím dostanete jen jednou za rok. Důležité je si uvědomit, že o rozdělení dividend rozhoduje valná hromada a rozdělování má obvykle své pořadí:

  1. nejdříve fond podle společenské smlouvy,
  2. poté úhrady ztrát z minulých let,
  3. podíly na zisku společníků,
  4. případně i rezervní fond.

A pozor – podíl na zisku ve formě dividend se dvakrát daní – protože jde o zisk, který je vyplácen fyzické osobě (15 %) a celkový zisk firmy, který byl daněn z pohledu právnické osoby (19 %).

Čtěte: Fakt běžný účet zdarma?

Zaměstnat se ve vlastní firmě

U s.r.o. může společník nebo jednatel pracovat pro firmu a pobírat plat jako zaměstnanec. Jako společník nebo jednatel by však měl vykonávat práci na základě smlouvy o výkonu funkce (jaký je rozdíl mezi společníkem a jednatelem?). Tato možnost funguje, ale je pro firmu většinou drahá (zdravotní a sociální pojištění  + daň za zaměstnance i jednatele).

Tomu se lze vyvarovat dohodou o provedení práce – v tom případě se platí jen 15 % daň. Omezením je rozsah práce (300 hodin ročně a výplata do 10 000,- Kč měsíčně – jinak se sociální a zdravotní pojištění platí také).

Nelze se zaměstnat formou švarcsystému.

Čtěte: Vymáhání pohledávek – pohledávka a úrok z prodlení

Půjčka vlastní firmě?

Ano. Můžete půjčit firmě nějaký vlastní obnos a vyplácet si jej zpět s úrokem. Samozřejmě s běžným úrokem, jaký by získala firma i jinde u podobné služby.

Vyplatit si peníze z firmy – jaké jsou další možnosti?

Vybavení koupené na firmu (kancelářské), pohonné hmoty na firmu nahlášený vůz apod.

Čtěte: Finanční zdroje k podnikání


Dluhy společnosti a odpovědnost jednatele

Péče řádného hospodáře jednatele společnosti a kalkulované riziko

foto / archiv LNR