Tabulka pokut k bodovému systému

Tabulka pokut k bodovému systému

Tabulka pokut k bodovému systému

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ)

BODYPřestupek § dle z. č.361/2000 Sb. nebo č. 40/2009 Sb.Příkaz na místě Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti                   
7Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)§ 125c / 1b)2.500 – 20.0006 m. – 1 rok
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)§ 125c / 1c)25.000 – 50.0001 – 2 roky
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)§ 274 TZOdnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest1 – 10 let
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky§ 125c / 1d)25.000 – 50.0001 – 2 roky
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě§ 125c / 1e) 2.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Nedovolené předjíždění§ 125c / 1f) 7.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Nedovolená jízda přes železniční přejezd§ 125c / 1f) 9.2.500 – 5.0001 – 6 m.
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici§ 125c / 1f) 10.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví§ 143, 147, 148 TZOdnětí svobody až 10 let1 – 10 let
Nezastavení po nehodě§ 125c / 1i) 1.do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Ujetí od dopravní nehody§ 125c / 1i) 4.do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky§ 150 TZOdnětí svobody až 2
5

 

 

 

 

 

Technicky nezpůsobilé vozidlo§ 125c / 1a) 3.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více§ 125c / 1f) 2.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj“)§ 125c / 1f) 5.do 2500,- Kč2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 – 6 m.
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu§ 125c / 1k)do 2000,- Kč1.500 – 2.500
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání§ 125c / 1f) 6.d)do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Úmyslné nezastavení na pokyn “Stůj§ 125c / 1f) 5.2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 – 6 m.
4

 

 

 

 

 

 

Řízení bez řidičského oprávnění§ 125c / 1e) 1.25.000 – 50.0001 – 2 roky
Ohrožení chodce na přechodu§ 125c / 1f) 6.a)do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Nedání přednosti v jízdě§ 125c / 1f) 8.do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Nepoužití autosedačky pro dítě§ 125c / 1k)do 2000,- Kč1.500 – 2.500
Nedodržení bezpečnostních přestávek§ 23 / 1f)do 5000,- Kčdo 10.000,- Kčlze uložit 6 – 12 m.
Maření výkonu úředního rozhodnutí§ 337 TZOdnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest1 – 10 let
Nedodržení stanovené doby řízení§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.do 5.000,- Kčdo 10.000,- Kč
3

 

 

 

Řízení bez profesního průkazu§ 125c / 1e) 3.5.000 – 10.0006 m. – 1 rok
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více§ 125c / 1f) 3.do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Nezastavení před přechodem§ 125c / 1f) 6.b)do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 – 6 m.
Jízda bez bezpečnostních pásů§ 125c / 1k)do 2000,- Kč1.500 – 2.500
2

 

 

Řízení s telefonem v ruce§ 125c / 1f) 1.do 1000,- Kč1.500 – 2.500
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km§ 125c / 1f) 4.do 1000,- Kč1.500 – 2.500
Neoznačení překážky způsobené řidičem§ 125c / 1k)do 2000,- Kč1.500 – 2.500

Čtěte: Povinné ručení a jak na něm ušetřit

Čtěte: Co je to správní řízení a co obnáší?