Označení dokumentu dřívějším datem – antedatování

Označení dokumentu dřívějším datem – antedatování

Pojmy nejsou dojmy. Stálým nešvarem je špatné označení nějakého úkonu. To se týká také často využívaného pojmu „antidatovat“. Je tím myšleno například podepsání smlouvy s pozměněným datem podpisu. Dřívějším. Ale výraz antidatovat tomu neodpovídá. Správně se má totiž používat antedatovat.

Antedatování

Antedatování je aktem, kdy se konkrétní listina označí dřívějším datem, než je aktuálně platné.

ANTE je předložka, která znamená PŘED.

ANTI je předložka, která znamená PROTI.

Česky se dá antedování také označit jako předdatování.

Postdatování

Opakem k antedatování je postdatování. Jedná se o opatření listiny datem pozdějším.

foto / archiv LNR