Ukončení pracovního poměru – dokumenty od zaměstnavatele

Ukončení pracovního poměru – dokumenty od zaměstnavatele

Ukončení pracovního poměru není přímo koncem vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dále totiž dobíhá řada práv a povinností, která oba spojuje. Jsou to například náhrady za škody, ochrana osobních údajů, uchování obchodního tajemství atd. Důležité je také, aby zaměstnavatel vystavil zaměstnanci všechny potřebné dokumenty. Ukončení pracovního poměru – dokumenty od zaměstnavatele.

Ukončení pracovního poměru

Jaké má zaměstnavatel povinnosti? Dokumenty od zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí zaměstnanci vystavit některé dokumenty, které pak slouží pro nejrůznější úřady, daňová přiznání nebo výpočet důchodu. Jaké?

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání se běžně nazývá také zápočtový list. Jde o dokument, který stvrzuje, že byl zaměstnanec zaměstnán u konkrétního zaměstnavatele a uvádí:

  • informaci o zaměstnání Pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti),
  • délku trvání,
  • druh prací,
  • dosažení kvalifikace,
  • informace o případných srážkách atd.

Náležitosti zápočtového listu upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.).

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Konkrétně tedy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění je dokument, který vám zaměstnavatel vystaví na vyžádání. Potřebujete ho ve chvíli, kdy si děláte daňové přiznání sami.

Posudek o pracovní činnosti

Je důležité vědět, že si zaměstnavatel může vést osobní spis o zaměstnanci. Samozřejmě v rozsahu, který je nezbytný pro výkon práce. Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o vydání pracovního posudku. Zaměstnavatel jej pak musí do 15 dní vydat. Posudkem jsou pak informace, které se týkají hodnocení, kvalifikace, schopností a dalších skutečností vzhledem k výkonu práce.

Bez souhlasu zaměstnance ale bývalý zaměstnavatel nemůže posudek nikomu vydat a například budoucí zaměstnavatel si jej ani nemůže vyžádat. Navíc pokud zaměstnanec nesouhlasí s obsahem, může se domáhat přiměřené úpravy u soudu.

Odhlášení z OSSZ – pro určení výše podpory v nezaměstnanosti

Zaměstnavatel při odhlášení zaměstnance vyplňuje informace, které pak mohou automaticky sloužit pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Povinnost oznamovat tyto údaje vzniká i ve chvíli, kdy je zřejmé, že zaměstnanec podporu v nezaměstnanosti čerpat nebude, vztahuje se tak povinně na všechny zaměstnance.

Evidenční list důchodového pojištění

Vždy nejpozději do 30.4 následujícího kalendářního roku musí zaměstnavatel vystavit zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění. Zaměstnavatel jej vystavuje ve třech vyhotoveních. Originál dostane ČSSZ, jeden je pak pro zaměstnance a jeden pro zaměstnavatele, který jej nadále eviduje.

Chcete zkontrolovat přehled dob svého důchodového pojištění (a že za vás zaměstnavatelé řádně platili)? Pak si můžete požádat o výpis – informativní osobní list důchodového pojištění.

foto / archiv LNR