Je možné koupit nemovitost v exekuci?

Je možné koupit nemovitost v exekuci?

Je možné koupit nemovitost, na kterou je uvalena exekuce? Pro vlastníka nemovitosti je to často výhodný způsob, jak za svůj majetek dostat víc peněz, než se může podařit v nařízené dražbě. Ale má to háček. Vlastník v exekuci nemůže sám nemovitost prodat. Jak to tedy zařídit?

Exekuce vznikne docela snadno

Exekuce není nic výjimečného. Stačí dočasný výpadek příjmu, nezaplacená faktura, ignorování upomínek a exekuce je tu. Exekuce je pak výkon rozhodnutí – nucení dlužníka do splnění určité povinnosti. Tedy zaplacení dluhu. Dlužník je v takové chvíli povinným, věřitel oprávněným. Exekuce je nařízena na základě nějakého exekučního titulu, což je listina, která může mít podobu:

 • vykonatelného rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora – typicky usnesení, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek apod.
 • vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné moci
 • notářského nebo exekutorského zápisu
 • jiného vykonatelného rozhodnutí (např. insolvenční tituly, rozhodnutí rozhodčích komisí)

Exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.).

Jak zjistit, že je na nemovitost uvalena exekuce?

Centrální evidence exekucí (CEE) vede seznam (pravomocných) exekucí, zde si můžete prodávajícího prověřit tak, že získáte výpis z CEE. Jak?

Soud – na soudu můžete získat výpis se zahájenými soudními řízeními na zahájení exekuce, které se týkají prodávajícího. O výpis totiž může požádat pouze osoba, které se řízení týkají (tedy prodávající-dlužník), nebo zplnomocněná osoba na základě ověřené plné moci.

Vyžádání bezdlužnosti prodávajícího.

Nahlédnutí do katastru nemovitostí – obvykle stačí i z veřejně přístupného portálu, nebo placený výpis:

  • stránky cuzk.cz
  • na CzechPOINTu
  • u notáře
  • na obci

Je tedy možné koupit nemovitost v exekuci?

Vlastník nemovitosti, který je v exekuci nemá smluvní volnost, má zakázáno nakládat se svým majetkem. Z toho důvodu jej tedy ani nemůže prodat. Pokud by přesto kupní smlouvu podepsal, bude neplatná. Vlastník smí svůj majetek spravovat a udržovat pro běžnou obchodní a provozní činnost a uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost.

Prodej nemovitosti ale úplně vyloučen není

Proč vlastně řešit koupi nemovitosti v exekuci? Vlastník má naději, že získá větší finance (na úhradu dluhu a případně i pro své potřeby), než zpravidla získá v dražbě. Kupující zase může získat nemovitost výhodněji – exekuce zpravidla hodnotu snižuje.

Jak tedy koupit nemovitost před dražbou?

Někdy se stane, že má dlužník i přes to, že je na něj uvalena exekuce dostatek finančních prostředků, takže může u exekutora složit jím určenou částku. Exekutor mu pak může dát souhlas s prodejem ještě před nařízením dražby. Pokud finance nemá, pak potřebuje souhlas exekutora i přihlášených věřitelů.

V obou případech může kupující pomoci. Jedná se o to, že musí s exekutorem aktivně spolupracovat, aby byl prodej umožněn. Bez souhlasu soudního exekutora to totiž nepůjde. Jedná se o administrativně náročnější záležitost, ale prospěch z ní mají zpravidla všechny tři strany.