Ochranná známka a jak ji registrovat, jaký je rozdíl mezi ® a ©

Ochranná známka a jak ji registrovat, jaký je rozdíl mezi ® a ©

Co je to ochranná známka, jaké druhy ochranných známek existují? V některých případech může být až 20 % tržní hodnoty velmi úspěšných firem tvořeno hodnotou jejich značky. Ochranná známka je totiž specifický způsob, jak odlišit vaši značku od konkurence. Registrace ochranné známky vám pak poskytuje výlučné právo z ní profitovat.

Ochranná známka

Ochrannou známkou se podle Úřadu průmyslového vlastnictví myslí jakékoliv označení, které je tvořené:

  • slovy, včetně osobních jmen,
  • barvou,
  • kresbou,
  • písmeny,
  • číslicemi,
  • tvarem výrobku či jeho obalu,
  • zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby,
  • více Příloha č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Co je značka

Značka – brand – je označení, které má za cíl spojitost určitého výrobku, výrobce nebo služby s konkrétním symbolem – je to asociace značky s konkrétní věcí, kterou zastupuje. Značka a její budování vyžadují značnou pozornost a měla by být cílem vedení firmy.

Co je logo

Logo patří mezi další typy ztvárnění značky. Logo pomáhá rychlejšímu zapamatování značky. Loga mohou být textová, grafická nebo kombinovaná.


Chraňte si své obchodní tajemství


Co je slogan

Také slogan můžete registrovat, pokud potřebujete, aby byl spojován pouze s vaší činností. Slogan – claim – sděluje nebo popisuje informace o značce. Jsou často rýmované, zpívané nebo jinak originálně zpracované, aby byly chytlavé a podvědomě spojené s konkrétní věcí.

Potřebujete originální texty pro váš web nebo kvalitní slogan?

Ochranná známka – přihlášení

Ochranná známka se přihlašuje pomocí formuláře k zápisu do rejstříku. Formulář – přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba na Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Zde bude provedena formální kontrola zákonem předepsaných náležitostí. Automatický systém ÚPV má záznamy o všech ochranných známkách v ČR a mezinárodních zápisech s vyznačením ČR.

Po zápisu ochranné známky má její vlastník výlučné právo na její užívání. Platnost známky je 10 let od data podání přihlášky, tuto lhůtu je možné prodlužovat.

® – registrovaná obchodní značka

© – copyright – označení, že dané dílo je chráněno podle autorského zákona

Čtěte: Konkurence jako tlak na kvalitu?

foto / archiv LNR