Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Specifickými věcnými břemeny jsou služebnost stezky, průhonu a cesty. Jejich zakotvení v právním řádu řeší zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.

Čtěte: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Služebnost stezky

Jedná se o klasickou pozemkovou služebnost, která oprávněné osobě umožňuje chodit nebo se dopravovat lidskou silou (na kole, bruslích, koloběžce a podobně) po stezce, která je na služebném pozemku. Nelze ovšem na stezku vjíždět se zvířaty nebo po něm cokoli vláčet (především klády a podobně). Rovněž tak na pozemek nelze vjíždět motorovými vozidly.

Služebnost průhonu

Je právo hnát přes služebný pozemek zvířata, lze na něj vjíždět na nemotorových vozidlech (koňské potahy, kolo).

Služebnost cesty

Čtěte: Služebnost cesty – smlouva vzor

Je právem jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly. Zahrnuje i právo stezky, ale ne právo průhonu. Oprávněná osoba ze služebnosti cesty musí poměrně přispívat na udržování cesty (i případně lávek a mostů) – pokud tuto cestu užívá. Tuto záležitost je dobré vyřešit smluvně, aby se předešlo případným sporům. Rozsah služebnosti se rovněž vymezuje smluvně. Není možné užívat cestu k jiným účelům, než byl smluvně domluveno.

Zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník

§ 1277

Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty nebo průhonu musí být přiměřená potřebě a místu. Stanou-li se stezka, cesta nebo průhon působením náhody neschůdnými, lze se domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v předešlý stav.

Čtěte: Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě


Když je třeba zrušit věcné břemeno užívání


foto / archiv LNR