Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

U koho zvolit úschovu finančních prostředků? Jaké výhody a nevýhody poskytují jednotliví schovatelé? Úschova kupní ceny je nejsnadnějším zajištěním a zabezpečením dobrého obchodu. Je to ochrana zúčastněných stran – prodávajícího a nakupujícího.  Jak funguje úschova financí?

Co je to úschova financí, úschova kupní ceny

Úschovou finančních prostředků je zajištěno dočasné předání financí nezúčastněné straně, která za předem stanovených podmínek tyto finance uvolní – a to až v situaci, kdy jsou všechny podmínky a ujednání naplněny.

Úschova se využívá například při koupi nemovitosti. Při ní totiž nastává vlastnictví věci nikoli při samotném podpisu smlouvy, ale až provedením zápisu do katastru nemovitostí. Zápis proběhne až po zákonem dané lhůtě (20 dní). Pokud by prodávající vyplatil kupujícímu kupní cenu před uplynutím této lhůty a z nějakého důvodu by k zápisu nedošlo, bylo by těžké domáhat se navrácení. Naopak, kdyby došlo k přepisu vlastnictví a kupující by kupní cenu nezaplatil, měl by prodávající ztížené podmínky domoci se majetku zpět.

Čtěte: Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Úschova tuto problematiku dobře řeší. Peníze jsou u uschovatele a tím pádem je během určité doby nevyužívá ani kupující ani prodávající, teprve za podmínek uložených smlouvou, jsou příslušné straně vyplaceny (buď prodávajícímu po úspěšném přepisu, nebo kupujícímu po neúspěšném).

Jaké druhy může úschova financí mít?

Nejčastějšími typy úschovy jsou bankovní, notářská, realitní a advokátní. Kterou si vybrat? Vždy záleží na konkrétní situaci. Advokátní úschova patří mezi nejerudovanější, bankovní mezi nejjistější, realitní (vázaná zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),   bývá často zdarma. Následující přehled porovnává jednotlivé výhody a nevýhody mezi nimi.


BANKANOTÁŘREALITKAADVOKÁT
cenastřednínejvyššívětšinou zdarmanižší
krytíanonenene
riziko nepoctivostineanoanoano
dopad exekuce na úschovuneneanone
dohledČNBprofesní komoraneprofesní komora
rychlostnízkávysokávysokávysoká
odbornoststřednívysokánízkávysoká

Čtěte: Pojištění odpovědnosti – jakou pojistku sjednat?

Čtěte: Společné jmění manželů a exekuce – zákonné a smluvní vypořádání

foto / archiv LNR