Daň z příjmů – termíny podání 2021

Daň z příjmů – termíny podání 2021

Daň z příjmů patří mezi daně, které jsou uloženy fyzickým a právnickým osobám podle jejich závislosti na příjmu nebo zisku. Přiznání se podává jednou ročně.

OSVČ mají tuto povinnost také, pokud jejich daňová povinnost nepřekročí 30 tisíc Kč za rok, daň se neplatí. Pokud je nad 150 tisíc, platí čtvrtletní zálohy.

Daň z příjmů – termíny 2021

Termíny:

Přiznání a úhrada daně z příjmu:

  • 1.4.  nebo 3.5. (3.5 – v případě elektronického podání). 1.7. pokud máte daňového poradce

Pololetní zálohy:

  • 15.6., 15.12.

Čtvrtletní zálohy:

  • 15.3., 15.6., 15.9., 15.12.

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání se podává elektronicky anebo v tištěné podobě. Formulář Daň z příjmu fyzických osob si můžete  vyplnit online na Daňovém portálu Finanční správy.

Jestli se vás týká případ, že zaměstnáváte další osoby. Pak je jejich daňová povinnost buď zcela, nebo zčásti na vás. Je jedno, jestli jde o hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnanci si sami mohou určit, jestli podání daňového přiznání využijí přes vás (pak je musí zpracovat vaše účetní) nebo si jej podají sami (typicky, když mají více různých příjmů).

Termíny:

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně:

  • 15.2.

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020:

  • 1.3. (22.3. při využití elektronického podání)

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020:

  • 1.4.

Měsíční odvody úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

  • 20.1., 22.2., 22.3., 20.4., 20.5., 21.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.10., 22.11., 20.12.

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby:

  • 1.2., 1.3., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 2.8., 31.8., 30.9., 1.11., 30.11., 31.12.

Čtěte: Daně 2021 fyzické osoby