Daně 2021 fyzické osoby

Daně 2021 fyzické osoby

Fyzická osoba musí řádně plnit své daňové povinnosti. Které daně se jí mohou v roce 2021 týkat? U kterých daní je fyzická osoba poplatníkem? Uvedeme si základní přehled pro tento rok.

Spotřební daň

Spotřební daň vznikla s cílem regulovat ceny určitých komodit na trhu. Označujeme ji za tzv. selektivní daň. Jejím předmětem jsou tzv. vybrané výrobky. Do této kategorie patří minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky a surový tabák. Zaplatit daň musí fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněným skladovatelem, odesílatel, příjemce, dopravce nebo třetí strana zajišťující přepravu a osoba zboží dovážející, pakliže není od této povinnosti osvobozena.

Daň z přidané hodnoty

DPH neboli daň z přidané hodnoty patří k významným příjmům státního rozpočtu. Jde o univerzální daň, neboť je uvalena na většinu zboží a služeb. Plátcem daně se musí stát povinně každý subjekt, jehož obrat převýší za uplynulých 12 měsíců 1 milion korun. Plátcem je ten, kdo správci daně daň odvádí, daň vybírá od poplatníka. Základní sazba DPH činí 21 % a dvě snížené 15 a 10 %.

Daň z příjmů

Daň z příjmů se odvádí z příjmu nebo ze zisku. U fyzické osoby činí 15 % ze základu daně. Ten lze dále snižovat o tzv. odečitatelné položky. Svou roli ve výpočtu odvodu sehrávají rovněž slevy a možná daňová zvýhodnění. V praxi se jedná o jednu z nejkomplikovanějších daní, která však tvoří důležitý příjem státního rozpočtu.

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Daň z hazardních her

Daň z hazardních her je typem přímé daně, která zdaňuje hazardní hry. A to jak ty provozované na internetu, tak také v kamenných provozovnách. Týká se těch her, jež jsou provozovány na základě vlastnictví základního povolení v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb. Poplatníkem je ohlašovatel nebo držitel povolení.

Energetické daně

Pod souhrnným názvem energetické daně se rozumí daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv. Jde o nepřímé daně. Jejich smyslem je vyjádření nákladu na odstranění dopadů na životní prostředí. Základ daně je vyjádřen v množství spotřebovaného výrobku.

Daň silniční

Silniční daň se v Česku řadí mezi daně přímé. Platí se za automobil za předpokladu, že se tento využívá pro samostatnou činnost. K dani se registruje provozovatel vozidla uvedený v jeho technickém průkazu.

Daň z nemovitých věcí – a jak na to