Pojištění odpovědnosti je důležité, vybírejte s rozmyslem

Pojištění odpovědnosti je důležité, vybírejte s rozmyslem

Co je to vlastně pojistka odpovědnosti? Jedná se o specifické pojištění, které ve své obecnosti chrání před škodami, které můžete neúmyslně způsobit sami, nebo někým z rodiny na majetku nebo zdraví cizích osob. Pojištění odpovědnosti existuje několik druhů – pojistit lze zaměstnance, profesi, podnikání, provoz vozidla a podobně.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Jedná se o tzv. pojistku na blbost. Pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli v souvislosti s plněním pracovních povinností.  Je jedno, jestli neopatřením, nebo porušením povinností. Takovou škodu po vás může zaměstnavatel chtít uhradit, a to až do 4,5 násobku průměrného platu v případě neúmyslného zavinění. Pojištění je vhodné pro osoby, kterým jsou svěřeny odpovědné práce, drahé přístroje, vozidlo a podobně.

Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniká:

  • porušením povinností,
  • v souvislosti s porušením povinností a vzniku škodu,
  • úmysl nebo nedbalost.

Čtěte: Druhy dohod v pracovním poměru

Pojištění odpovědnosti provozní a profesní

I při vykonávání určitě profese může dojít k chybám, jejichž důsledkem je škoda způsobená třetí osobě. Všechny profese, které mají vysokou míru odpovědnosti za majetek, zdraví i životy, by tuto pojistku měly mát uzavřeny, řadě z nich to ukládá zákon (lékaři, advokáti, notáři, daňoví poradci, projektanti apod.). K tomu slouží pojištění profesní odpovědnosti.

Čtěte: OSVČ nebo s.r.o. – jaký způsob podnikání vybrat?

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojistka občanské odpovědnosti za škodu se vztahuje na případ, kdy způsobíte škodu svou činností nebo třeba provozem svého majetku. Jaké to jsou: například vytopení souseda, zranění člověka na kole, shození drahého produktu v obchodě (a jeho rozbití), škody způsobené psem, škody v nájmu atd.

Pojišťovna pak hradí:

  • škody na zdraví,
  • škody na věci (poškození i zničení),
  • náhrady soudního řízení.

Některé pojistky platí i pro členy vaší domácnosti. Pojistky lze obvykle sjednat samostatně, pojištění občanské odpovědnosti třeba i jako doplněk jiných pojistek.

foto / archiv LNR