Milostivé léto – statistika

Milostivé léto – statistika

Předběžná statistika využití akce Milostivé léto pro odpuštění zbytku dluhu po zaplacení jistiny je dle Exekutorské komory následující:

milostivé léto statistika
tab. / LNR

Kolik lidí se zbavilo všech exekucí?

Podle Exekutorské komory je to přibližně 15 tisíc osob. Řada dalších osob dosáhla na zrušení alespoň některých svých exekucí, díky čemuž tak snížila své zadlužení.

Do akce Milostivého léta mohlo být zapojeno až 1 milion 300 tisíc exekucí. Nakonec proběhlo u 42 tisíců (číslo se ještě bude měnit, protože některá řízení ještě nebyl úplně ukončena).

 

Nutno připustit, že ve výsledku ještě nejsou zahrnuty všechny případy, některé dobíhají.

Milostivé léto probíhalo v období 28.10.2021 až 28.1.2022.


Více jsem o tématu psali zde:

Milostivé léto může pomoci i s velkými dluhy

Milostivé léto je pojem, který momentálně rezonuje doslova všude. Jedná se o jednorázovou akci, určitou možnost pro některé dlužníky, jak se dostat ven z dluhové pasti. Není ovšem pro každého a je třeba splnit několik podmínek. Ale to určitě stojí za to. Co přesně Milostivé léto je, proč je vlastně v zimě a kde má svůj původ?

Snadnější splacení závazků

Milostivé léto, jako možnost odpuštění části dluhu a jednoduššího splacení závazků vůči státu u nás probíhá poprvé. Vzniklo tak jako součást exekučních změn, které byly schváleny a mají za cíl ulevit lidem, kteří se dostali do pasti exekucí, který jim dávno přerostly přes hlavu.

Historický původ

Celá myšlenka se zřejmě odvíjí od biblického pojetí odpouštění dluhů a milosrdenství. Hospodin nařizuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými.

Pak proběhne sedm těchto sedmiletých období, a rok nato, tedy padesátý rok, má být vyhlašováno „milostivé léto“. To je chvíle, kdy dojde k propouštění otroků a navracení jejich majetků. Název tedy nesouvisí s ročním obdobím, kdy probíhá, ale je pouze inspirací.

Kdy začíná a končí Milostivé léto

Milostivé léto se týká období od 28.10.2021 do 28.1.2022.

Jak Milostivé léto funguje?

Je třeba, aby v tomto období dlužník zaplatil dosud nezaplacenou jistinu vymáhanou v exekuci a k tomu náklady exekuce ve výši 908,- Kč (s DPH). Když bude zaplaceno, exekuce bude zastavena a bude rozhodnuto (soudním exekutorem) o osvobození dalších pohledávek ve věci. Platba musí proběhnout do 28.1.2022, jinak exekuce beze změny pokračuje.

Milostivé léto ale neřeší každou exekuci – jako jsou podmínky?

   • Česká republika,
   • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
   • státní příspěvková organizace,
   • státní fond,
   • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
   • dobrovolný svazek obcí,
   • regionální rada regionu soudržnosti,
   • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
   • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
   • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
   • státní podnik nebo národní podnik,
   • zdravotní pojišťovna,
   • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
   • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

TIP NA ČLÁNEK: Do milostivého léta si mimo veřejných institucí přidávají i některé komerční subjekty

TIP NA ČLÁNEKOdpuštění dluhů – Milostivé léto do 28. ledna 2022

V čem je unikátnost akce?

Celý projekt je zaměřen na dluhy, které mohly narůst do několikanásobně vyšších částek, než byl původní dluh. Dlužníkům tak může být odpouštěno zaplacení mnohatisícových dluhů a ukončeno by mohlo být hodně několik let trvajících exekucí.

Informujte o využití Milostivého léta exekutora

Ano, to je také podstatné. Exekutor musí vědět, že úhrada dluhu a nákladů je v souvislosti s využitím milostivého léta.

úvodní foto / archiv LNR