Nemovitost – kdy je nutný znalecký posudek

Nemovitost – kdy je nutný znalecký posudek

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Přišel vám návrh kupní smlouvy? Řešíte exekuce, insolvenci, hrozí vám vyvlastnění? Toto jsou příklady, kdy využijete znalecký posudek k ocenění nemovitosti. V některých případech si jej musíte pořídit sami, někdy zákon vyžaduje, abyste ho k právnímu úkonu dostali. Jak je to se znaleckými posudky k nemovitostem?

Znalecký posudek – cena nemovitosti

Posudek je nejběžnější dokument, který využijete při oceňování nemovitosti. Jedná se o podklad, který zpracovává odborník (znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav), má určité předepsané náležitosti a vyžaduje také odborné znalosti.

Pro platby daně z nabytí nemovitostí byl do troku 2014 povinný. V současné době již povinný není, vyžadují ho však určité konkrétní situace.

Kdy je nutný znalecký posudek

  • Soudní řízení – pokud je jedním z předmětů řízení nemovitost, je nutný znalecký posudek. Ve většině případů jeho vypracování nařizuje soud. Stává se podkladem k hodnocení důkazů. Využije se v různých typech řízení – občanské, trestní, správní a jiné. Typicky u rozvodu, u dědického řízení, při řešení spoluvlastnictví a podobně).
  • Exekuční nebo insolvenční řízení – zde stanovuje cenu nemovitosti pro prodej nebo dražbu. TIP NA ČLÁNEK: Je možné koupit nemovitost v exekuci?
  • Vyvlastňovací řízení – je povinný dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, dle něj se stanoví náhrada za vyvlastnění. Znalecký posudek se vyhotovuje na žádost vyvlastňovaného, nebo vyvlastnitele – když s tím vyvlastňovaný souhlasil. Pokud nedojde k vypracování znaleckého posudku tak ani tak, pak jeho zpracování nařizuje vyvlastňovací úřad (vyvlastnitel hradí náklady).

Čtěte: Vyvlastnění – některá specifika

Čtěte: Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Čtěte: Jak si potvrdit beudlužnost

A jak je to s oceněním? Může být posudek od jednoho znalce pokaždé na jinou cenu? Ano, více zde: Cena obvyklá, zjištěná a tržní – jaké jsou rozdíly?

foto / archiv LNR