Existuje něco jako smlouva na vytvoření webu?

Existuje něco jako smlouva na vytvoření webu?

Nemusíte přímo podnikat online, aby pro vás byly webové stránky základním pojítkem se zákazníky. Web je i totiž často první a poslední místo, kde lidé hledají zboží i služby. Pokud něco vyrábíte, nabízíte, poskytujete jakékoli výrobky a služby, měli byste vlastní webovky mít. A to ve chvíli, kdy jste majitelem nějaké firmy nebo jste třeba OSVČ. Vlastní web si pak můžete vytvořit sami nebo tento úkol svěřit odborníkům. A pak by se vám hodila smlouva na vytvoření webu.

Co by měly obsahovat dobré webovky?

 • Informace o vás a vaší firmě,
 • informace o produktech,
 • informace o nabízených službách,
 • kontakt,
 • možnost objednání,
 • data o otevírací době, dodání, přístupnosti atd.,
 • obrázky, fota, videa,
 • texty,
 • zvuky,
 • grafy a tabulky,
 • propojení se sociálními sítěmi nebo jinými weby.
ZAJÍMÁ VÁS:

Existuje vůbec smlouva na vytvoření webu?

I když existuje řada způsobů, jak si vyrobit vlastní web svépomocí, není nad to svěřit jej do rukou odborníkům.  A právě v takové chvíli se hodí smlouva na vytvoření webu. Pojem jako takový nikde vymezený není, proto se pro tyto situace využívá třeba klasická smlouva o dílo. Tu upravuje v ustanoveních § 2586 a násl. občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

Smyslem je smluvně (a písemně) ukotvit spolupráci obou stran, podrobnosti obsahu, vlastnosti, funkce, pak také třeba vlastnictví zdrojového kódu, licence i případnou další správu webu atd.

TÉMA: Kdy se vyplatí uzavřít smlouvu o dílo | Co má smlouva o dílo obsahovat?

Detailní a profesionální zpracování

Jako u každé smlouvy a dohody platí, že čím lépe a podrobněji bude spolupráce ukotvena, tím více bude moci sloužit oběma stranám.  A to i ve chvíli, kdy by došlo například ke sporu. I z toho důvodu je dobré, svěřit sepsání smlouvy někomu, kdo je v právu kovaný než využívat vzory z internetu, které nemusí být aktuální a samozřejmě neřeší konkrétní situace.

Co by měla smlouva na vytvoření webu obsahovat?

Především je to:

 • označení stran (objednatel a zhotovitel),
 • pečlivé vymezení předmětu smlouvy – je dobré najít rovnováhu mezi přemírou popisnosti a oproti tomu zbytečné obecnosti,
 • kdo a jak bude tvořit grafiku,
 • kdo bude tvořit obsah webu,
 • termíny,
 • cena a platební podmínky,
 • řešení převodu autorských práv a licencí,
 • sankční podmínky,
 • řešení vad a celkovou funkčnost webu,
 • podmínky odstoupení od smlouvy atd.

Další provoz webu

Se smlouvou na vytvoření webu může souviset řada dalších ujednání. Například o tom, jakým způsobem bude probíhat webhosting a další správa stránek. Webové stránky je totiž třeba dále udržovat, aktualizovat, popřípadě na ně doplňovat obsah, produkty a další. Servisní smlouva proto může ujednávat další postupy, které mohou být spojeny mimo jiné i s tím, jak budou řešeny případné poruchy, aktuality, zálohy, a to třeba i včetně lhůt (provozu správce o svátcích, víkendech nebo třeba v noci).

foto / archiv LNR


Napište nám...