Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Jak na návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad, tedy návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je právní úkon, kterým se žádá příslušný katastr nemovitostí, aby zahájil správní řízení vkladu vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouvou prodej nemovitosti totiž nekončí, právní účinky prodeje nastanou až zápisem do katastru nemovitostí. Samotný návrh a kupní smlouva jsou tak základními podklady pro zapsání vlastnického práva.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Požadovaná informace se zapisuje na příslušný list vlastnictví, což je veřejná listina, která jednoduše obsahuje seznam nemovitostí konkrétního vlastníka v konkrétním katastrálním území. Nalezneme zde ucelené informace:

  • A – vlastníka nebo jiného oprávněného
  • B – konkrétní nemovitosti a omezení vlastnického práva
  • B1 – věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti
  • C – věcná práva zatěžující nemovitost včetně souvisejících údajů
  • D – poznámky a další obdobné údaje, plomby a upozornění
  • E – nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Návrh se používá k zápisu vkladu vlastnického práva podle kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědického řízení, souhlasného prohlášení, rozhodnutí o vyvlastnění atd. nebo návrh na vklad zástavního práva podle smlouvy o zřízení zástavního práva atd., či výmazu vkladu práva a jinou změnu.

 

Formulář

Formulář návrhu na vklad poskytne jakýkoli katastrální úřad, nebo lze vytisknout či přímo vyplnit na stránkách katastru nemovitostí – zde.

Nebo jej stáhněte – Návrh na vklad formulář

Poplatek

Zápis je zpoplatněn částkou 2 000 Kč. Částka se hradí za jeden návrh vkladu a nezaleží na tom, že se návrhem zapisuje třeba i více práv najednou.

K tomu, abyste se stali majiteli nemovitosti nestačí jen podpis kupní smlouvy nebo jiný nabývací titul. Nutné je také nemovitost zavkladovat do katastru nemovitostí, a teprve až po tomto procesu jste skutečnými majiteli. Řízení o návrh na vklad jako takové není úplně složité, ale jakákoli chyba může tento proces zkomplikovat nebo i dokonce zvrátit. Jaký je tedy návod na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí?

Vyhláška č. 357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).


Důvody zamítnutí návrhu na vklad

Dělení pozemku – co je k tomu potřeba a jak to provést?


foto / archiv LNR