Společník a jednatel – jaké mají povinnosti v s.r.o.?

Společník a jednatel – jaké mají povinnosti v s.r.o.?

Jaký přesný rozdíl je mezi pojmy a rolemi, které ve firmě zastávají společník a jednatel? Jak funkce vznikají, jaké obnášejí povinnosti? Co dělá jednatel a co společník?

Základní rozdíl mezi společníkem a jednatelem

SPOLEČNÍKJEDNATEL
 • figuruje jako majitel (nebo jako spolumajitel) společnosti, je součástí valné hromady
 • za firmu nejedná
 • neručí svým majetkem
 • je statutárním orgánem
 • je volen či odvolán valnou hromadou
 • obchodně řídí společnost
 •  vystupuje jejím jménem (jedná, podepisuje smlouvy, rozhoduje, přijímá zaměstnance)
 • má odpovědnost za chod společnosti (péče řádného hospodáře)
 • ručí za dluhy společnosti (které vznikly v důsledku jeho nedbalosti a nemohou být společností pokryty) celým svým majetkem

Společník a jednatel může být i jedna osoba – typické pro menší společnosti.

Společník je součástí nejvyššího orgánu společnosti (s.r.o., u akciové společnosti se jedná o akcionáře)  – valné hromady, která mimo jiné volí jednatele.

Jednatel sám nebo v zastoupení vystupuje jménem společnosti, vede ji a řídí. Může být volen z řad společníků nebo se jedná o jinou fyzickou či právnickou osobu. Jednatelů může mít společnost více, jejich jednání může být upraveno společenskou smlouvou (samostatné zastupování společnosti tzv. generální jednatelské oprávnění dle zákona č. 90/2012 Sb. nebo společné a podobně), nebo smlouvou o výkonu funkce. Dále:

 • řídí hospodářskou činnost firmy
 • dbá na řádné vedení a evidenci účetnictví
 • informuje společníky o stavu společnosti
 • svolává valnou hromadu
 • vykovává funkci s péčí řádného hospodáře
 • musí podat insolvenční návrh v případě úpadku společnosti
 • vede seznam společníků
 • podává návrhy na zápis změn společnosti do obchodního rejstříku (např. při změně sídla)
 • registruje do evidence skutečných majitelů firmy

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Dluhy společnosti a odpovědnost jednatele

Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Skutečný majitel právnické osoby – vše, co potřebujete vědět


foto / archiv LNR