Soudy v ČR

Civilní 1. stupeň OKRESNÍ / KRAJSKÉ soudy –          Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) 2. stupeň KRAJSKÉ / VRCHNÍ soudy –          odvolání 3. stupeň

Více